CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos jūrų muziejus
190464695
Smiltynės g. 3,
Klaipėda
LT-93100
LT
Asmuo ryšiams: Valentinas Gvozdevas
Telefonas: +370 46461160
NUTS kodas:  LT023 -  Klaipėdos apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.muziejus.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=675901
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato, Smiltynės g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45212300  -  Meno ir kultūros pastatų statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato (unik. nr. 2198-0004-6249), Smiltynės g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimo ir paskirties keitimo iš administracinės į kultūros paskirties pastatą, pritaikant jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo atviros prieigos centro viešosioms reikmėms, darbai. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti pirkimo dokumentuose.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71240000  -  Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos
71354300  -  Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT023 -  Klaipėdos apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Rangovas turi:
1.1. parengti Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato (unik. nr. 2198-0004-6249), Smiltynės g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimo ir paskirties keitimo iš administracinės į kultūros paskirties pastatą, pritaikant jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo atviros prieigos centro viešosioms reikmėms, darbo ir statybos darbų technologijos projektus;
1.2. atlikti Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato (unik. nr. 2198-0004-6249), Smiltynės g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimo ir paskirties keitimo iš administracinės į kultūros paskirties pastatą, pritaikant jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo atviros prieigos centro viešosioms reikmėms, darbus pagal techninį projektą. Darbų savybės ir apimtys nustatytos kartu su pirkimo dokumentais pateiktame techniniame projekte ir rangovo parengtuose darbo bei statybos darbų technologijos projektuose;
1.3. parengti visų inžinerinių tinklų geodezines išpildomąsias nuotraukas;
1.4. atlikti inžinerinių tinklų, technologinių inžinerinių sistemų, statinio inžinerinių sistemų ir visus kitus reikiamus išbandymus, tyrimus, paleidimo-derinimo darbus, apmokyti užsakovo personalą. Prieš pasirašant galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą atlikti inžinerinių tinklų TV apžiūrą;
1.5. parengti statinių ir rekonstruotos teritorijos kadastrinius matavimus;
1.6. statybos atliekas perduoti jas tvarkančiai įmonei;
1.7. parengti statinio techninį ir techninį – energetinį pasą;
1.8. atlikti pastato energinio naudingumo sertifikavimą (vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“);
1.9. atliktus darbus priduoti valstybinės priežiūros tarnyboms, inspekcijoms bei eksploatuojančioms organizacijoms ir užsakovui pateikti visas pažymas. Darbų pridavimui paruošti visą reikiamą dokumentaciją ir perduoti Statytojui;
1.10. Darbų pridavimui visą reikiamą dokumentaciją įkelti į „Infostatybos“ tinklapį.
1.11. Rangovas savo sąskaita objekte turi įrengti informacinį stendą, vadovaudamasis statybos įstatymu ir suderinęs su užsakovu.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 910
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Pratęsimo sąlygos numatytos Statybos rangos sutarties Bendrųjų sąlygų projekto 25 skyriuje "Sutarties pakeitimai".
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją. EBVPD pildo tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) ir kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas Statybos rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 13 straipsnyje ir Specialiųjų sąlygų 14 dalyje nurodytu Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Bendrųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, 16.1.2 punkte nurodytu avanso grąžinimo užtikrinimu, 16 straipsnyje numatyta Sulaikoma suma ir Specialiųjų sąlygų 13 dalyje nurodytomis netesybomis.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-01-10
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-01-10
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-11-22

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašą „(toliau – Tvarkos aprašas)“

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?