CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
El. paštas: [email protected]
Faksas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=642464
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijų nuomos pirkimas
Nuorodos numeris:  606503
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

48624000  -  Asmeninių kompiuterių (PC) operacinių sistemų programinės įrangos paketai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijų (toliau – Licencijos) nuoma, garantuojanti nenutrūkstamą Licencijų galiojimą 36 mėn. ir užtikrinanti UAB „Vilniaus viešasis transportas“ būtinos programinės įrangos legalumą ir paslaugas, susijusias su Licencijų nuoma. Nuomojamos Licencijos nurodytos pirkimo sąlygų 1 priede "Techninė specifikacija".
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 344850.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

48624000  -  Asmeninių kompiuterių (PC) operacinių sistemų programinės įrangos paketai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijų (toliau – Licencijos) nuoma, garantuojanti nenutrūkstamą Licencijų galiojimą 36 mėn. ir užtikrinanti UAB „Vilniaus viešasis transportas“ būtinos programinės įrangos legalumą ir paslaugas, susijusias su Licencijų nuoma. Nuomojamos Licencijos: 1. Microsoft 365 E3 licencijų paketas arba lygiavertės programinės įrangos licencijų paketas; 2. Microsoft 365 E5 licencijų paketas arba lygiavertės programinės įrangos licencijų paketas; 3. Microsoft 365 F3 licencijų paketas arba lygiavertės programinės įrangos licencijų paketas; 4. Office 365 F3 licencijų paketas arba lygiavertės programinės įrangos licencijų paketas; 5. Exchange Online Plan 1 licencijų paketas arba lygiavertės programinės įrangos licencijų paketas; 6. PowerBI Pro licencija arba lygiavertės programinės įrangos licencija; 7. Microsoft SQL Server Standard Core licencija arba lygiavertės programinės įrangos licencija; 8. Microsoft SQL Server Enterprise Core licencija arba lygiavertės programinės įrangos licencija; 9. Microsoft SharePoint Server licencija arba lygiavertės programinės įrangos licencija; 10. Windows Server 2 Core Standard licencija arba lygiavertės programinės įrangos licencija; 11. Windows Server 2 Core Datacenter licencija arba lygiavertės programinės įrangos licencija; 12. Visual Studio Professional with MSDN licencija arba lygiavertės programinės įrangos licencija; 13. Remote Desktop Services Device CAL licencija arba lygiavertės programinės įrangos licencija; 14. Microsoft Azure debesų kompiuterijos paslaugų kreditai arba lygiaverčių paslaugų kreditai. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamų Licencijų orientaciniai kiekiai, skirti pasiūlymų palyginimui ir nėra laikomi maksimaliais, savybės ir reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 344850.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 37
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Nereikalaujama.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas būtų užtikrintas.
Jei dalyvis, kuris bus pakviestas sudaryti pirkimo sutartį, ją sudaryti atsisakys, šis dalyvis, Perkančiajam subjektui pareikalavus, turės sumokėti 3 (trijų) procentų jo pasiūlymo kainos eurais be PVM dydžio baudą bei padengti Perkančiojo subjekto patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia nurodyta bauda. Tiesioginiais nuostoliais šiuo atveju bus laikomas kainų skirtumas tarp pirkimo sutartį sudaryti atsisakiusio dalyvio pasiūlymo kainos eurais be PVM ir kito dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį dalyvio, pasiūlymo kainos eurais be PVM.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į pirkimo sutarties pobūdį ir ypatumus, tiekėjui Perkančiajam subjektui pateikus jo užsakytas Licencijas – tiekėjui suteikus prieigas Perkančiajam subjektui naudotis Prekėmis, už Licencijų nuomą iki Licencijų galiojimo laikotarpio pabaigos Perkantysis subjektas tiekėjui sumokės per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tiekėjo sąskaitos faktūros už pateiktas Licencijas pateikimo Perkančiajam subjektui dienos. Perkančiajam subjektui ir tiekėjui sutarus dėl Papildomų licencijų ir jų kiekių nuomos ir Perkančiajam subjektui jas iš tiekėjo užsakius, ir tiekėjui Perkančiajam subjektui pateikus jo užsakytas Papildomas licencijas, už Papildomų licencijų nuomą iki jų galiojimo laikotarpio pabaigos Perkantysis subjektas tiekėjui sumokės per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tiekėjo sąskaitos faktūros už Perkančiajam subjektui pateiktas jo užsakytas Papildomas licencijas pateikimo Perkančiajam subjektui dienos.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ta tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas, nurodytais terminai uždelsęs pateikti bent vieną Licenciją, Perkančiajam subjektui pareikalavus, nuo kitos dienos po nurodytų terminų pabaigos dienos už kiekvieną uždelstą dieną už kiekvieną nesuteiktą Licenciją atskirai moka 50 Eur baudą. Jei tiekėjas per nurodytus terminus neištaiso PS pretenzijoje nurodytų trūkumų, t. y. nepateikia tinkamų Licencijų, laikoma, kad Licencijos, dėl kurių yra surašyta pretenzija, yra nepateiktos ir už šių tiekėjo tą dieną (tomis dienomis) nepateiktų konkrečių Licencijų ar pateiktų netinkamų Licencijų nuomą PS tiekėjui nemokės. Jei PS tiekėjui pateikia 5 pretenzijas, už kiekvieną vėlesnę PS pretenziją tiekėjui gali būti skiriama 100 Eur bauda. Baudos laikomos minimaliais PS nuostoliais. Tiekėjas taip pat atlygina PS kitus jo patirtus tiesioginius nuostolius dėl netinkamai vykdomų tiekėjo įsipareigojimų ar netinkamų Licencijų kokybės padarinių.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-06-13
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-06-13
Vietos laikas:  12:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks šiame punkte nurodytą dieną, bet neanksčiau nei nurodytas laikas Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, vyksiančiame UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose, adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje, arba nuotoliniu būdu.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
El. paštas: [email protected]
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-06-01

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?