CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Restruktūrizuojama valstybės įmonė "Mūsų amatai"
303316138
L. Sapiegos g. 1
Vilnius
10312
LT
Asmuo ryšiams: Goda Rupeikė
Telefonas: +370 65619423
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://musuamatai.com

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=621326
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Restruktūrizuojama valstybės įmonė
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Baldų gamyba

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Ketaus laužas
Nuorodos numeris:  2022
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

14910000  -  Perdirbti skirtos antrinės metalų žaliavos
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamas ketaus laužas.
Kiekis - 54 tonos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

14910000  -  Perdirbti skirtos antrinės metalų žaliavos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamas ketaus laužas.
Kiekis - 54 tonos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 2
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, deklaruodamas, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų ir kad jis tenkina pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, teikdamas pasiūlymą turi pateikti užpildytą ir pasirašytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus (Specialiųjų sąlygų 2 priedas).
EBVPD pildomas jį įkėlus adresu https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt, užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Atskirą EBVPD pildo:
tiekėjas;
kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė);
kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus (toliau – subtiekėjas) ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD.
Tiekėjas (taip pat visi ūkio subjektų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, dalyvaujantys Pirkime, privalo neturėti žemiau nurodytų tiekėjų pašalinimo pagrindų:
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Laiku pagal Sutarties nuostatas nepristačius prekių, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo skaičiuoti, o Pardavėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
Pirkėjui laiku neatsiskaitant pagal Sutartį, ir Pardavėjui pareikalavus, Pirkėjas moka Pardavėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
Pagreitinta procedūra
Pagrindimas:  
Prašome taikyti supaprastintą atvirto konurso procedųrą, kadangi rinkoje ketaus laužo kaina labai svyruoja ir skelbiant pirkimą įprasta tvarka, kaina gali vėl pasikeisti ir netilpsime į suplanuotas pirkimui skirtas lėšas.
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-03-04
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-03-04
Vietos laikas:  12:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2022-02-17
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?