CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB 'Utenos butų ūkis'
183605327
Rašės g. 1, LT-28197 Utena
Utena
28197
LT
Asmuo ryšiams: Silvija Šileikienė
Telefonas: +370 38962232
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://utbu.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=664166
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Uždaroji akcinė bendrovė, kurios akcininkė savivaldybė
I.5)

Pagrindinė veikla

Būstas ir komunaliniai patogumai

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

DAUGIABUČIO NAMO VYŽUONŲ G. 41, UTENA, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) STATYBOS RANGOS DARBAI
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

DAUGIABUČIO NAMO VYŽUONŲ G. 41, UTENA, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) STATYBOS RANGOS DARBAI
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 246182.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vyžuonų g. 41, Utena
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1.1. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijų defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą: 1.1.1. Ventiliuojamo fasado įrengimas; 1.1.2. Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas; 1.1.3. Cokolio dalis įgilintą į gruntą; 1.1.4. Cokolio dalis iki nuogrindos. 1.2.1. Šlaitinių stogų dangos keitimas, įrengiant naują dangą. 1.2.2. Perdangos nešiltintoje pastogėje šiltinimas. 1.3. Butų langų keitimas. 1.4. Kitų patalpų langų keitimas. 1.5. Bendro naudojimo namo laiptinės lauko ir tambūro durų keitimas, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas): 1.5.1. Namo lauko durų keitimas. Metalinės durys; 1.5.2. Laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas). 1.7. Šildymo, karšto vandens sistemų pertvarkymas ir keitimas: 1.7.1. Šilumos punkto modernizavimas; 1.7.2. Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų; 1.7.3. Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas ir izoliacijos įrengimas pastatuose iki 5 aukštų; 1.7.4. Šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų; 1.7.5. Termostatinių ventilių ir termostatinių elementų įrengimas. 1.7.6. Laiptinių radiatorių su antivandaliniais termostatiniais ventiliais, elementais įrengimas. 1.8.1. Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas ir izoliavimas pastatuose iki 5 aukštų. Temperatūros reguliavimo su termostatiniais ventiliais ir uždaromos armatūros stovams įrengimas. 1.8.2. Stovų karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas ir izoliavimas pastatuose iki 5 aukštų bei uždaromos armatūros butams įrengimas. 1.9.1. Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas. 1.9.2. Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas. 2. Kitos priemonės, viso iš jų: 2.1.1. Šalto vandens tiekimo sistemos magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliacijos įrengimas bei uždaromų armatūrų keitimas. 2.1.2. Šalto vandens tiekimo sistemos stovų vamzdynų keitimas ir izoliacijos įrengimas bei uždaromų armatūrų butams įrengimas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 246182.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Dėl nenumatytų aplinkybių, šalių susitarimu rangos darbų atlikimo trukmė gali būti pratęsta ar sustabdyta. Bendras pratęsimų ir sustabdymų terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.
II.2.14)

Papildoma informacija

Prisegtas kaip dokumentas

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) - aktualią redakciją, pakeičiančią kompetetingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. TIEKĖJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė ne mažesnė kaip 5 % nuo Pirkimo sutarties vertės (užtikrinimo vertė yra fiksuota visam užtikrinimo laikotarpiui - ji negali būti mažinama proporcingai įvykdytų Darbų sumai). Pateikiama banko garantija / draudimo bendrovės laidavimas arba tokios pat vertės mokėjimas į UŽSAKOVO sąskaitą.
2. TIEKĖJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasirašymo dienos privalomai apdraudžia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus Darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų UŽSAKOVO naudai.
3. TIEKĖJO civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta Darbų atlikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. TIEKĖJAS kartu su Pirkimo sutartimi UŽSAKOVUI privalo pateikti civilinės atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-10-14
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-10-14
Vietos laikas:  09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Panevėžys
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2022-09-29

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

ne

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?