CVPP

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Paslaugos

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Lietuvos kariuomenė
188732677
Šv. Ignoto g. 8
01144   Vilnius
LT
Kam: Nerijus Skirka
Telefonas: +370 52785230
El. paštas: nerijus.skirka@kam.lt
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: http://www.kam.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/4442
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=545326&B=PPO
I.2)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)

Pagrindinė veikla

 • Gynyba
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Sutarčiai suteiktas pavadinimas:

Krovinių ekspedijavimo paslaugos

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Paslaugos
  Kategorijos Nr.  5:  Sausumos transporto paslaugos
  Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

  ungtinės Amerikos Valstijos, Vokietijos Federacinė Respublika, Lietuvos Respublika

  NUTS kodas
  LIETUVA
  II.1.4)

  Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

  Reikalavimai teikiamoms paslaugoms nurodyti Techninėje specifikacijoje.

  II.1.5)

  Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

  Pagrindinis žodynas
  63521000   Krovinių vežimo agentūrų paslaugos
  II.2)

  Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė

  II.2.1)

  Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė

  Vertė: 2500000.00 EUR
  Su PVM. PVM tarifas (%) 21

  IV dalis: Procedūra

  IV.1)

  Procedūros tipas

  IV.1.1)

  Procedūros tipas

  Ribota procedūra
  IV.2)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  IV.2.1)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  Mažiausia kaina
  IV.2.2)

  Informacija apie elektroninį aukcioną

  Surengtas elektroninis aukcionas:  ne
  IV.3)

  Administracinė informacija

  IV.3.2)

  Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

  Skelbimas apie pirkimą
  Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 207-506090  of 2020-10-22
  IV.3.2)

  Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

  2020-684905

  V dalis: Sutarties sudarymas

  Sutartis Nr: 1 Pirkimo dalis Nr.: 1 - Pirkimo dalies pavadinimas:

  Krovinių ekspedijavimo paslaugos

  V.1)

  Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:

  2021-02-12
  V.2)

  Informacija apie pasiūlymus

  Gautų pasiūlymų skaičius: 2
  Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 2
  V.3)

  Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

  UAB DSV Lithuania
  110535550
  Stasylų g. 21
  Vilnius
  LT
  Interneto adresas:
  V.4)

  Informacija apie sutarties vertę

  Pradinė numatyta bendra sutarties vertė:
  Vertė: 2500000.00 EUR
  Su PVM. PVM tarifas (%) 21
  Bendra galutinė sutarties vertė:
  Vertė: 2500000.00 EUR
  Su PVM. PVM tarifas (%) 21
  Jei numatyta metinė arba mėnesinė vertė:
  Metų skaičių: 4
  V.5)

  Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

  Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: ne

  VI dalis: Papildoma informacija

  VI.1)

  Informacija apie Europos Sąjungos fondus

  Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
  VI.2)

  Papildoma informacija:

  Sutarties vertė 2500000,00 EYR su PVM, tačiau daliai paslaugų taikomas 0 % tarifas, o Lietuvos teritorijoje suteiktoms paslaugoms taikomas 21 % tarifas.

  VI.3)

  Skundų pateikimo procedūra

  VI.3.1)

  Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

   

  Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

  VI.3.2)

  Skundų pateikimas

  Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us):

  Ginčai tarp Perkančiosios organizacijos ir teikėjų nagrinėjami Įstatymo IV skyriuje nustatyta tvarka.

  VI.3.3)

  Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apir skundų pateikimą

  VI.4)

  Šio skelbimo išsiuntimo data:

  2021-03-10

  Priimti kvietimą

  Ar tikrai norite priimti kvietimą?