CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kauno miesto savivaldybės administracija
188764867
Laisvės al. 96
Kaunas
44251
LT
Asmuo ryšiams: Asta Kudirkienė
Telefonas: +370 37425891
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=589463
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45453100  -  Atnaujinimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančioji organizacija, vykdydama viešąjį pirkimą, numato sudaryti preliminariąją darbų pirkimo sutartį su 4 (arba mažiau nei su 4), jeigu konkursą laimėjusiais tiekėjais pripažįstami mažiau nei 4, tiekėjais, kurios pagrindu su šią sutartį sudariusiais rangovais bus sudaromos pagrindinės darbų pirkimo sutartys. Konkrečius reikalavimus ir techninę dokumentaciją konkrečiai pagrindinei sutarčiai užsakovas pateiks pagal poreikį, atnaujindamas rangovų varžymąsi ir kviesdamas visus preliminariąją sutartį sudariusius rangovus pateikti pasiūlymus atnaujintam varžymuisi arba pagrindines sutartis sudarant neatnaujinant rangovų varžymosi. Darbų atlikimo terminai bus nustatomi atsižvelgiant į objekto sudėtingumą, darbų apimtis ir kt. aplinkybes. Preliminariai numatoma vieno darbų užsakymo: apimtis ~ 10 – 15 butų, darbų atlikimo terminas ~ 3 – 4 mėnesiai. Planuojama per 12 mėnesių suremontuoti 40 – 70 butų. Darbų užsakymai bus vykdomi atsižvelgiant į darbų poreikį.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45454000  -  Pertvarkymo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kauno miesto savivaldybė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkančioji organizacija, vykdydama viešąjį pirkimą, numato sudaryti preliminariąją darbų pirkimo sutartį (toliau – preliminarioji sutartis), su 4 (arba mažiau nei su 4 (keturiais), jeigu konkursą laimėjusiais tiekėjais pripažįstami mažiau nei 4, tiekėjais, kurios pagrindu su šią sutartį sudariusiais rangovais bus sudaromos pagrindinės darbų pirkimo sutartys. Konkrečius reikalavimus ir techninę dokumentaciją (darbų apibūdinimas, jų kiekiai, darbų vietos planai ar buto inventorinė byla ar pan.) konkrečiai pagrindinei sutarčiai užsakovas pateiks pagal poreikį, atnaujindamas rangovų varžymąsi ir kviesdamas visus preliminariąją sutartį sudariusius rangovus pateikti pasiūlymus atnaujintam varžymuisi arba pagrindines sutartis sudarant neatnaujinant rangovų varžymosi. Darbų atlikimo terminai bus nustatomi atsižvelgiant į objekto sudėtingumą, darbų apimtis ir kt. aplinkybes. Preliminariai numatoma vieno darbų užsakymo: apimtis ~ 10 – 15 butų, darbų atlikimo terminas ~ 3 – 4 mėnesiai. Planuojama per 12 mėnesių suremontuoti 40 – 70 butų. Darbų užsakymai bus vykdomi atsižvelgiant į darbų poreikį.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęsiama, bet ne ilgiau kaip dar 24 mėnesiams. Bendras Preliminariosios sutarties galiojimo terminas negali viršyti 36 (trisdešimt šešių) mėnesių.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.
Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Preliminariosios sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas nereikalaujamas. Preliminariosios sutarties užtikrinimui taikoma preliminariosios sutarties 63 punkte numatytos priemonės: Nutraukus Preliminariąją sutartį dėl 17, 48, 49, 50 ir 57 punktuose nurodytų priežasčių, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 proc. baudą nuo pradinės Preliminariosios sutarties vertės be PVM, kuri bet kokiu atveju negali viršyti numatomos sudaryti (ar sudarytos) Pagrindinės sutarties pradinės sutarties vertės be PVM ar numatomų sudaryti (sudarytų) kelių Pagrindinių sutarčių pradinių sutarčių verčių be PVM sumos, jei pažeidimai buvo padaryti dėl daugiau nei vienos numatomos sudaryti (sudarytos) Pagrindinės sutarties (pvz., vienu atveju Rangovas atsisako sudaryti Pagrindinę sutartį arba Atnaujinto varžymosi metu pateikia Nepriimtiną pasiūlymą ar kt., o kitu – dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo nutraukiama kita su juo sudaryta Pagrindinė sutartis).
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius:  4
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-08-04
Vietos laikas:  11:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-12-04
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-08-04
Vietos laikas:  11:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų atplėšimo procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti asmenys nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-07-22
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?