CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Visaginas
31152
LT
Asmuo ryšiams: Olga Gasevičienė
Telefonas: +370 38624180
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.iae.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=558750
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Eksploatacijos nutraukimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Elektros energijos tiekimo IAE vartotojams iš naujos 110/6 kV transformatorinės pastotės projektavimo paslaugų ir darbų vykdymo pirkimas (1 etapas)
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45314300  -  Kabelių infrastruktūros įrengimas
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Projektinių pasiūlymų rengimas. Informacinio stendo gamyba, įrengimas bei visuomenės informavimo proceso organizavimas bei dalyvavimas jame - 1 vnt.; Projekto rengimas - 1 vnt.; Statybos darbų ir elektros įrenginių įrengimo atlikimas - 1 vnt.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71321000  -  Pastatų elektros instaliacijos ir mechaninės įrangos inžinerinio projektavimo paslaugos
79341000  -  Reklamos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pramoninė aikštelė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Visi darbai pagal viešojo pirkimo-pardavimo sutartį turi būti atlikti per 365 kalendorines dienas (darbų grafikas pateiktas pirkimo dokumentų E dalyje pateiktoje techninėje užduotyje).
Sutarties vykdymo metu rangovas turi užtikrinti viešinimo reikalavimų vykdymą, vadovaujantis Ignalinos programos viešinimo gairėmis.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 395
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų suteikimo terminas iškilus nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties šalims išreiškus sutikimą, gali būti pratęstas 2 kartą (-us), bet nedaugiau kaip po 60 kalendorinių dienų.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Ignalinos programos projekto Nr. 1A.17/01/OPS.01 "Elektros energijos tiekimo optimizavimas, vykdant IAE eksploatavimo nutraukimą"

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo ir jis yra tinkamas vykdyti veiklą. Tiekėjas privalo turėti teisę:
1) būti statybos rangovu;
2) verstis statinių projektavimo veikla;
3) vykdyti elektros tinklo iki 10 kV arba aukštesnės įtampos bandymo; relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbus;
4) atlikti geodezinius ir topografinius darbus.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutartinių prievolių įvykdymas užtikrinamas banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu ne mažiau kaip 10 procentai nuo Sutarties kainos eurais su PVM.
Jeigu tiekėjas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus (patiekti prekes ar jų dalį, suteikti paslaugas ar jų dalį, įvykdyti kitus numatytus įsipareigojimus) pirkėjas skaičiuoja 0.03 procento dydžio delspinigius Sutarties bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. Avansinis mokėjimas nemokamas. Tarpinis mokėjimas yra numatytas už parengtą ir suderintą projektą ir statybos darbų technologijos projektą mokamas po statybą leidžiančių dokumentų gavimo ir paslaugų priėmimo akto pasirašymo. Galutinis mokėjimas už statybos darbų ir elektros įrenginių įrengimo atlikimą mokamas po statybos užbaigimo aktų pasirašymo. Mokėjimus Pirkėjas privalo įvykdyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai jis gavo visus tinkamus dokumentus.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-05-25
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 6  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-05-25
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Susipažinimas su pasiūlymais vyks Viešojo pirkimo komisijos posėdyje, kuris įvyks PD nurodytu laiku, adresu VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Pirkimų ir sutarčių skyrius, 87 past., 318 kab., Mantvilų g. 2, Mantvilų k., LT-30271 Visagino sav.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujama. Pasiūlymai turi būti rengiami lietuvių kalba, išskyrus jei pažymos, diplomai, sertifikatai, pagrindžiantys tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atiktį kvalifikacijos reikalavimams, ar techniniai aprašai ir analogiški dokumentai, įrodantys siūlomų darbų techninių parametrų atitikimą techninių užduočių reikalavimams, yra išduoti kita kalba nei lietuvių ar anglų ar rusų, tokiu atveju prie šių dokumentų turi būti pridedamas viso pateikiamo dokumento teisingas vertimas į lietuvių ar anglų ar rusų kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
35175
LT
Telefonas: +370 45468765
Faksas: +370 45468583

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Priežiūros procedūra atliekama Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.4)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

VĮ Ignalinos atominės elektrinė
Elektrinės g. 4, K47
Drūkšinių k., Visagino savivaldybė
31152
LT
Telefonas: +370 38624187
El. paštas: iae@iae.lt
Faksas: +370 38624189
Interneto adresas: http://www.iae.lt

VI.5)

Paskelbimo data

2021-04-29

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?