CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
188736355
Vilniaus g. 27, Vilnius
Vilnius
01119
LT
Asmuo ryšiams: Edita Kavoliūnienė
Telefonas: +370 64693149
El. paštas: edita@vtek.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vtek.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=578061
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

SKAIDRIŲ TEISĖKŪROS PROCESŲ INFORMACINĖS SISTEMOS MODERNIZAVIMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS
Nuorodos numeris:  SKAIDRIS IS MODERNIZAVIMO TP
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72220000  -  Sistemų ir techninės konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Šio pirkimo tikslas – Skaidrių teisėkūros procesų informacinės sistemos (toliau – SKAIDRIS) modernizavimo techninės priežiūros paslaugas . SKAIDRIS modernizavimo techninės priežiūros paslaugos apims šias sritis: -Techninės priežiūros plano parengimą; - SKAIDRIS modernizavimo, testavimo, diegimo bei kitų susijusių darbų, kuriuos vykdys SKAIDRIS modernizavimo paslaugų teikėjas (toliau - Diegėjas), atitikimo techninei specifikacijai kontrolę; - Rekomendacijų teikimą SKAIDRIS modernizavimo projekto valdymo klausimais; - Diegėjo parengtos dokumentacijos vertinimą, analizę bei pastabų ir rekomendacijų teikimą; - Aktyvų dalyvavimą SKAIDRIS modernizavimo priėmimo testavimo sesijose ir SKAIDRIS priėmimo testavimo ataskaitų rengimą; - SKAIDRIS bandomosios eksploatacijos plano parengimą; - Galutinių rezultatų įvertinimą.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 20000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72220000  -  Sistemų ir techninės konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šio pirkimo tikslas – Skaidrių teisėkūros procesų informacinės sistemos (toliau – SKAIDRIS) modernizavimo techninės priežiūros paslaugas . SKAIDRIS modernizavimo techninės priežiūros paslaugos apims šias sritis: -Techninės priežiūros plano parengimą; - SKAIDRIS modernizavimo, testavimo, diegimo bei kitų susijusių darbų, kuriuos vykdys SKAIDRIS modernizavimo paslaugų teikėjas (toliau - Diegėjas), atitikimo techninei specifikacijai kontrolę; - Rekomendacijų teikimą SKAIDRIS modernizavimo projekto valdymo klausimais; - Diegėjo parengtos dokumentacijos vertinimą, analizę bei pastabų ir rekomendacijų teikimą; - Aktyvų dalyvavimą SKAIDRIS modernizavimo priėmimo testavimo sesijose ir SKAIDRIS priėmimo testavimo ataskaitų rengimą; - SKAIDRIS bandomosios eksploatacijos plano parengimą; - Galutinių rezultatų įvertinimą.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 20000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 3 mėn. laikotarpiui .
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD) - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties vykdymo sąlygos pateiktos su pirkimo dokumentais.
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko, kredito unijos arba draudimo bendrovės garantija) - nereikalaujamas.
Jei paslaugų teikėjas vėluoja suteikti paslaugas per Sutartyje nustatytus terminus, paslaugų gavėjas, turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamų suteikti paslaugų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną iki dienos, kai paslaugos bus faktiškai suteiktos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-05-25
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-05-25
Vietos laikas:  10:00
Vieta:  
Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
LT
Vilnius
LT
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-05-13

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?