CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
188710638
J. Basanavičiaus g. 36
Vilnius
03109
LT
Asmuo ryšiams: Viktoras Kuznecovas
Telefonas: +370 52329614
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.lakd.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Automobilių keliai

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Projekto „Elektroninės kelių rinkliavų sistemos sukūrimas“ informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72260000  -  Su programine įranga susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės:
a) sukurti ir įdiegti perkančiosios organizacijos pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus atitinkančią Elektroninės kelių rinkliavos informacinę sistemą, suderinti ją su perkančiąja organizacija, taip pat atlikti kitas pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nurodytas procedūras;
b) vykdyti sukurtos ir įdiegtos Elektroninės kelių rinkliavos informacinę sistemos priežiūrą;
c) teikti Elektroninės kelių rinkliavos informacinės sistemos modifikavimo ir konsultavimo paslaugas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72260000  -  Su programine įranga susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos Respublika
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės:
a) sukurti ir įdiegti perkančiosios organizacijos pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus atitinkančią Elektroninės kelių rinkliavos informacinę sistemą, suderinti ją su perkančiąja organizacija, taip pat atlikti kitas pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nurodytas procedūras;
b) vykdyti sukurtos ir įdiegtos Elektroninės kelių rinkliavos informacinę sistemos priežiūrą;
c) teikti Elektroninės kelių rinkliavos informacinės sistemos modifikavimo ir konsultavimo paslaugas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Sąnaudos  -  Vardas:  Projekto vadovo patirtis vykdant panašaus pobūdžio sutartis  /  Lyginamasis svoris:  7,50
Sąnaudos  -  Vardas:  IT sistemų analitiko patirtis vykdant panašaus pobūdžio sutartis  /  Lyginamasis svoris:  7,50
Sąnaudos  -  Vardas:  Priežiūros ir palaikymo įsipareigojimų užtikrinimo papildomas terminas (EKRIS priežiūros ir palaikymo laikotarpis)  /  Lyginamasis svoris:  10,00
Sąnaudos  -  Vardas:  Kaina  /  Lyginamasis svoris:  75,00
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2021/S 045-111893
2021-604414

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas: Projekto „Elektroninės kelių rinkliavų sistemos sukūrimas“ informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Viešųjų pirkimų komisija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 3 dalimi, nutraukė viešojo pirkimo procedūras, nes konkurso sąlygų 28.2 ir 28.3 punktų reikalavimai galimai pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. 1 dalyje nustatytus principus (o ypač lygiateisiškumo) ir šios padėties negalima ištaisyti.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/Vasario 16-osios g. 1
Vilnius
01501
LT
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt/

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-03-31

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?