CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
303200016
A. Juozapavičiaus g. 13
Vilnius
LT-09311
LT
Asmuo ryšiams: Vida Zaikauskienė
Telefonas: +370 61457227
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ignitisgrupe.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=558231
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

(2020-GEN-318) Šiluminės izoliacijos remonto, skardinimo ir katilų mūro remonto bei pastolių ir paklotų statymo, ardymo darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45321000  -  Šiluminės izoliacijos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Šiluminės izoliacijos remonto, skardinimo ir katilų mūro remonto bei pastolių ir paklotų statymo, ardymo darbai. Pirkimas skaidomas į 2 pirkimo objekto dalis:
1 objekto dalis – Šiluminės izoliacijos remonto, skardinimo ir katilų mūro remonto darbai;
2 objekto dalis – Pastolių, paklotų statymo ir ardymo darbai.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Šiluminės izoliacijos remonto, skardinimo ir katilų mūro remonto darbai
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45321000  -  Šiluminės izoliacijos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Elektrinės g. 21, Elektrėnai; Marių g. 6, Maisiejūnų k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.; T. Masiulio g. 22A, Kaunas; Jočionių g. 13, Vilnius , Elektrinės g.21 A, Elektrėnai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šiluminės izoliacijos remonto, skardinimo ir katilų mūro remonto darbai:
- Vamzdynų, jų jungiamųjų detalių ir kitų technologinių įrenginių izoliavimo darbai;
- Izoliuotų paviršių tinkavimo darbai;
- Izoliuotų paviršių skardinimas panaudojant senas skardinimo medžiagas (skardas);
- Izoliuotų paviršių skardinimo darbai, gaminant naujas skardos detales iš skardos dengtos AL/ZN;
- Kiti darbai;
- Katilų mūro įrengimas;
- Katilų mūro ardymas;
- Šiluminės izoliacijos ardymas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 192000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 38
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

1. Vadovaujantis PĮ 91 straipsnio nuostatomis, Pirkimas atliekamas kito Perkančiojo subjekto vardu. Įgaliojusi organizacija – AB "Ignitis gamyba".
2. 2. Maksimalus Sutarties galiojimo terminas yra 38 mėnesiai, t. y. 36 mėnesiai Darbų atlikimo laikotarpis ir 2 (du) mėnesiai galutiniam atsiskaitymui tarp Šalių už tinkamai atliktus Darbus ir pritaikytas sankcijas.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Pastolių, paklotų statymo ir ardymo darbai
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45321000  -  Šiluminės izoliacijos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Elektrinės g. 21, Elektrėnai; Marių g. 6, Maisiejūnų k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.; T. Masiulio g. 22A, Kaunas; Jočionių g. 13, Vilnius , Elektrinės g.21 A, Elektrėnai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pastolių, paklotų statymo ir ardymo darbai
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 288000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 38
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

1. Vadovaujantis PĮ 91 straipsnio nuostatomis, Pirkimas atliekamas kito Perkančiojo subjekto vardu. Įgaliojusi organizacija – AB "Ignitis gamyba".
2. 2. Maksimalus Sutarties galiojimo terminas yra 38 mėnesiai, t. y. 36 mėnesiai Darbų atlikimo laikotarpis ir 2 (du) mėnesiai galutiniam atsiskaitymui tarp Šalių už tinkamai atliktus Darbus ir pritaikytas sankcijas.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir/ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi, kad tiekėjas atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutartyje bus numatyti Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai, tokie kaip delspinigiai ir baudos už Sutartyje numatytų įsipareigojimų netinkamą vykdymą ir (ar) nevykdymą

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-01-25
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Vadovaujantis PĮ 91 straipsnio nuostatomis, Pirkimas atliekamas kito Perkančiojo subjekto vardu. Įgaliojusi organizacija – AB "Ignitis gamyba"
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.2)

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

UAB "Ignitis grupės paslaugų centras"
Vilnius
LT
Interneto adresas: www.ignitisgrupe.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiekėjas, norėdamas iki Sutarties sudarymo ginčyti Pirkėjo sprendimus ar veiksmus, turi teisę pateikti Pirkėjui pretenziją:
1. per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo Tiekėjams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, - 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos;
2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie Pirkėjo priimtą sprendimą dienos, jeigu PĮ nėra reikalavimo raštu informuoti Tiekėjus apie Pirkėjo priimtus sprendimus.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-01-14

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?