CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=599847
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vežėjo parinkimo keleivių vežimui vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu Palanga-Klaipėda-Palanga paslauga
Nuorodos numeris:  1
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

60170000  -  Keleivinių transporto priemonių nuoma su vairuotoju
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Tikslas - parinkti tiekėją Vežėją, kuris pagal sudarytą sutartį teiktų paslaugas, pervežant keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu Palanga–Klaipėda–Palanga pagal pasiūlytą paslaugos 1 km kainą transporto priemonėmis, atitinkančiomis reikalavimus.
Apimtis–preliminari 12 mėn rida 116070 km.
Preliminari orientacinė rida paslaugų teikimo laikotarpiu gali kisti (didėti arba mažėti) ne daugiau nei 30 proc nuo nurodytos preliminarios ridos.
Paslaugos turės būti teikiamos pagal Palangos m saviv adm išduotus susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-62 patvirtintus leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu Palanga–Klaipėda–Palanga.
Paslaugas Vežėjas turi teikti tiksliai laikantis Perkančiosios organizacijos patvirtinto tvarkaraščio.
Paslaugos turės būti teikiamos laikantis LR įstatymų, Kelių eismo taisyklių, Keleivių ir bagažo vežimo taisyklių bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių keleivių, bagažo vežimą bei eismo organizavimą, reikalavimų.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

60170000  -  Keleivinių transporto priemonių nuoma su vairuotoju
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Palanga-Klaipėda-Palanga
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Tikslas - parinkti tiekėją Vežėją, kuris pagal sudarytą sutartį teiktų paslaugas, pervežant keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu Palanga–Klaipėda–Palanga pagal pasiūlytą paslaugos 1 km kainą transporto priemonėmis, atitinkančiomis reikalavimus.
Apimtis–preliminari 12 mėn rida 116070 km.
Preliminari orientacinė rida paslaugų teikimo laikotarpiu gali kisti (didėti arba mažėti) ne daugiau nei 30 proc nuo nurodytos preliminarios ridos.
Paslaugos turės būti teikiamos pagal Palangos m saviv adm išduotus susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-62 patvirtintus leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu Palanga–Klaipėda–Palanga.
Paslaugas Vežėjas turi teikti tiksliai laikantis Perkančiosios organizacijos patvirtinto tvarkaraščio.
Paslaugos turės būti teikiamos laikantis LR įstatymų, Kelių eismo taisyklių, Keleivių ir bagažo vežimo taisyklių bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių keleivių, bagažo vežimą bei eismo organizavimą, reikalavimų.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 16
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
2 kartus po 4 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentras
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Vežėjas privalo per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 1000 Eur. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas.
2. Kiekvienais kitais metais užtikrinimas ta pačia suma turi būti pratęstas likus ne mažiau kaip 30 d. iki einamųjų metų sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos pabaigos.
3. Paslaugos apmokamos Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis. Už atliktas paslaugas bus atsiskaitoma ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutartyje numatytų dokumentų pateikimo ir sąskaitų faktūrų gavimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-10-13
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-11-30
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-10-13
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, 213 kab., Vytauto g. 112, Palanga

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais abi sutarties šalys ir kai Vežėjas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą.
2. Sutarties trukmė – 1 metai 4 mėnesiai su galimybe pratęsti 2 kartus po 4 mėnesius, tačiau maksimali suteiktų paslaugų vertė negali viršyti 160000 Eur be PVM.
3.Perkančioji organizacija gali tiesiogiai atsiskaityti su subteikėjais už jų suteiktas Paslaugas. Subteikėjui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Perkančiosios organizacijos, tiekėjo ir jo subteikėjo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subteikimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-09-28

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?