CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
193135687
Viršuliškių g. 103
Vilnius
05115
LT
Asmuo ryšiams: Skaidrė Dedūrienė
Telefonas: +370 68959377
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kpmpc.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=606342
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Profesinių mokyklų mokytojų nuotolinių mokymų didaktinėmis-pedagoginėmis temomis organizavimo ir vykdymo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

80590000  -  Mokymo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, vykdydamas projekto „Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“, projekto 09.4.2-ESFA-V-715-01-0001, veiklas numato įsigyti profesinių mokyklų mokytojų nuotolinių mokymų didaktinėmis-pedagoginėmis temomis organizavimo ir vykdymo paslaugas.
Pirkimas skaidomas į 3 (tris) dalis:
I dalis: 4 (keturių) 2 (dviejų) dienų (16 akad. val.) nuotolinių mokymų tema „Profesinio mokymo metodų taikymas ir derinimas: andragoginių, dalykinių ir kt.“ organizavimo ir vykdymo paslaugos;
II dalis: 4 (keturių) 2 (dviejų) dienų (16 akad. val.) nuotolinių mokymų tema „Profesinio mokymo (-si) turinio ir proceso planavimas“ organizavimo ir vykdymo paslaugos;
III dalis: 4 (keturių) 2 (dviejų) dienų (16 akad. val.) nuotolinių mokymų tema „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas profesiniame mokyme, taikant pameistrystės mokymo formą“ organizavimo ir vykdymo paslaugos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

I pirkimo dalis. Nuotolinių mokymų tema „Profesinio mokymo metodų taikymas ir derinimas: andragoginių, dalykinių ir kt.“ organizavimo ir vykdymo paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80590000  -  Mokymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

4 (keturių) 2 (dviejų) dienų (16 akad. val.) nuotolinių mokymų tema „Profesinio mokymo metodų taikymas ir derinimas: andragoginių, dalykinių ir kt.“ organizavimo ir vykdymo paslaugos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2022-03-21
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Esant aplinkybėms, numatytoms Sutarties 7.3. punkte, terminas, nurodytas Sutarties 7.2. punkte, gali būti pratęstas atskiru rašytiniu Šalių susitarimu, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: PROJEKTAS „PROFESIJOS IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SISTEMOS PLĖTRA“, PROJEKTO NR. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0001
II.2.14)

Papildoma informacija

Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta, mokėjimas gali būti atidedamas, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo tarp Šalių ir teisingos sąskaitos - faktūros už suteiktas Paslaugas pateikimo Užsakovui dienos.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

II pirkimo dalis. Nuotolinių mokymų tema „Profesinio mokymo (-si) turinio ir proceso planavimas“ organizavimo ir vykdymo paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80590000  -  Mokymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

4 (keturių) 2 (dviejų) dienų (16 akad. val.) nuotolinių mokymų tema „Profesinio mokymo (-si) turinio ir proceso planavimas“ organizavimo ir vykdymo paslaugos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2022-03-21
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Esant aplinkybėms, numatytoms Sutarties 7.3. punkte, terminas, nurodytas Sutarties 7.2. punkte, gali būti pratęstas atskiru rašytiniu Šalių susitarimu, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: PROJEKTAS „PROFESIJOS IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SISTEMOS PLĖTRA“, PROJEKTO NR. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0001
II.2.14)

Papildoma informacija

Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta, mokėjimas gali būti atidedamas, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo tarp Šalių ir teisingos sąskaitos - faktūros už suteiktas Paslaugas pateikimo Užsakovui dienos.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

III pirkimo dalis. Nuotolinių mokymų tema „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas profesiniame mokyme, taikant pameistrystės mokymo formą“ organizavimo ir vykdymo paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80590000  -  Mokymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

4 (keturių) 2 (dviejų) dienų (16 akad. val.) nuotolinių mokymų tema „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas profesiniame mokyme, taikant pameistrystės mokymo formą“ organizavimo ir vykdymo paslaugos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2022-03-21
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Esant aplinkybėms, numatytoms Sutarties 7.3. punkte, terminas, nurodytas Sutarties 7.2. punkte, gali būti pratęstas atskiru rašytiniu Šalių susitarimu, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: PROJEKTAS „PROFESIJOS IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SISTEMOS PLĖTRA“, PROJEKTO NR. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0001
II.2.14)

Papildoma informacija

Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta, mokėjimas gali būti atidedamas, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo tarp Šalių ir teisingos sąskaitos - faktūros už suteiktas Paslaugas pateikimo Užsakovui dienos.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Paslaugų teikėjas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą. Užtikrinimo vertė - 5 proc. nuo sudaromos sutarties kainos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Konkurso procedūra su derybomis
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-11-22
Vietos laikas:  11:30
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-11-10

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?