CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos transporto saugos administracija
188647255
Švitrigailos g. 42
Vilnius
03209
LT
Asmuo ryšiams: Laura Bučė
Telefonas: +370 61548938
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ltsa.lrv.lt/lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=594224
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos ,,Vektra“ programinės įrangos priežiūros ir modifikavimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72211000  -  Programavimo paslaugos, susijusios su sistemomis ir vartotojo programine įranga
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos ,,Vektra“ (toliau – IS ,,Vektra“) programinės įrangos priežiūros ir modifikavimo paslaugas sudaro IS „Vektra“ programinės įrangos priežiūros paslaugos ir IS „Vektra“ programinės įrangos modifikavimo paslaugos.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 247933.88  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72261000  -  Programinės įrangos palaikymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

IS „Vektra“ programinės įrangos priežiūros ir modifikavimo paslaugas (toliau – Paslauga) sudaro:
1. IS „Vektra“ programinės įrangos priežiūros paslauga – tai paslauga, apimanti su IS „Vektra“ programinės įrangos ir duomenų bazių veikimo sutrikimais susijusius darbus ir teikiama nuolat; preliminari šios paslaugos apimtis – 70 val. per mėnesį; IS „Vektra“ programinės įrangos priežiūros paslaugos apimtis sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpyje yra kintanti;
2. IS „Vektra“ programinės įrangos modifikavimo paslauga – tai paslauga, apimanti IS „Vektra“ programinės įrangos ir duomenų bazių pakeitimų atlikimą ir naujų funkcinių galimybių sukūrimą; ši paslauga neapima IS „Vektra“ programinės įrangos modernizavimo darbų, vykdomų pagal investicijų projektus. IS „Vektra“ programinės įrangos modifikavimo paslaugos apimtis sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpyje yra kintanti; preliminari IS „Vektra“ programinės įrangos modifikavimo paslaugos apimtis – nuo 100 iki 910 val. per metus, priklausimai nuo perkančiosios organizacijos turimų lėšų.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 247933.88  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 37
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Kiekvienas tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą EBVPD – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi, kvalifikacija atitinka konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir nėra pasiūlymą pateikusio tiekėjo pašalinimo pagrindų. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi (kvalifikacijai pagrįsti), kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodo subtiekėjus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia (rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, reiškia rėmimąsi kvalifikacija), tokiu atveju kartu su pasiūlymu nereikia pateikti tokių subtiekėjų EBVPD. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodo specialistus (fizinius asmenis), kuriuos laimėjimo ir pirkimo sutarties sudarymo atveju ketina įdarbinti, tokiu atveju kartu su pasiūlymu nereikia pateikti fizinių asmenų, kuriuos laimėjimo atveju ketinama įdarbinti, EBVPD.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas turi būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko ar draudimo bendrovės išduota sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija arba laidavimo raštu. Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko ar draudimo bendrovės išduotą sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją arba laidavimo raštą (originalą). Užtikrinimo vertė – 15 000 Eur. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija ar laidavimo raštas turi galioti ne trumpiau kaip 1 (vieną) mėnesį po sutartyje numatyto Paslaugų teikimo termino pabaigos.
Atsiskaitymo tvarka už suteiktas paslaugas nurodyta pirkimo sutarties projekte.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-09-30
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-09-30
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Lietuvos transporto saugos administracija, Švitrigailos g. 42 LT-03209 Vilnius.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai nedalyvauja Komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-08-25

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?