CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
188773688
Klaipėdos g. 2
Gargždai
96130
LT
Asmuo ryšiams: EGIDIJUS GEDRIMAS
Telefonas: +370 46452332
Faksas: +370 46472005
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.klaipedos-r.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=565204
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Investuotojo atranka įgyvendinant viešojo ir privataus subjektų partnerystės projektą „Daugiafunkcio centro Sendvario seniūnijoje statyba ir paslaugų teikimas“
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

75112100  -  Administracinės paslaugos, susijusios su plėtros projektais
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Investuotojo atranka įgyvendinant viešojo ir privataus subjektų partnerystės projektą „Daugiafunkcio centro Sendvario seniūnijoje statyba ir paslaugų teikimas“
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėdos r. sav., Sendvario sen.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. Investuotojo atranka įgyvendinant viešojo ir privataus subjektų partnerystės projektą „Daugiafunkcio centro Sendvario seniūnijoje statyba ir paslaugų teikimas“. Projektą įgyvendina Valdžios subjektas, vadovaudamasis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. Nr. T11-390 sprendimu „Dėl tikslingumo projektą „Daugiafunkcio centro Sendvario seniūnijoje statybos investicijų projektas, kurį planuojama įgyvendinti viešojo ir privataus subjektų partnerystės būdu“ įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu“. Projektu siekiama išspręsti šias problemas sukuriant Sendvario ir kitų Klaipėdos rajone esančių seniūnijų gyventojams reikalingą infrastruktūrą – daugiafunkcį centrą, kuriame būtų: ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei pradinio ir pagrindinio (iki 10 klasės) ugdymo įstaiga; universali sporto salė; kultūros centro patalpos.
2. Projektu siekiami rezultatai:
• Bent 230 vaikų, kuriems sudarytos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sąlygos bei užtikrinta reikiama ugdymo infrastruktūra.
• Bent 550 vaikų, kuriems sudarytos pradinio ir pagrindinio (iki 10 klasės) ugdymo sąlygos bei užtikrinta reikiama ugdymo infrastruktūra.
• Bent 60 proc. sporto paslaugų infrastruktūros užimtumas bei užtikrinta bent 720 kv. m universalios sporto salės infrastruktūra.
• Bent 60 proc. kultūros paslaugų infrastruktūros užimtumas bei užtikrinta bent 300 kv. m kultūros ir bendruomenės veikloms pritaikytų patalpų infrastruktūra.
3. Sutarties įgyvendinimo maksimalus terminas – iki 15 (penkiolika) metų nuo Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos. Sutarties įgyvendinimą sudarys šie etapai: Darbų atlikimas – planuojama iki 3 (trijų) metų; Paslaugų teikimas – planuojama iki 12 (dvylika) metų. Jeigu Darbai atliekami trumpiau nei per 3 (tris) metus, Paslaugų teikimo terminas nepasikeičia, o bendras sutarties laikotarpis sutrumpėja.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 180
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Kandidatas, pageidaujantis dalyvauti Konkurenciniame dialoge, privalo pateikti užpildytą EBVPD taip kaip nurodyta Sąlygų 8 priede. Atskirą EBVPD pildo: Kandidatas; kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė); kiekvienas ūkio subjektas, jeigu Kandidatas remiasi jo pajėgumais, kad atitiktų Kvalifikacijos reikalavimus.
Paraišką teikiančiam Kandidatui aktualus EBVPD sukuriamas Valdžios subjekto suformuotą ir šio Sąlygų priedo 1 priedėlyje nurodytą ir xml formatu pridėtą EBVPD importuojant internetiniu adresu https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt
Instrukciją kaip užpildyti EBVPD galima rasti šiuo internetiniu adresu:
http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/EBVPD%20pildymas(Tiek%C4%97jas).pdf
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys
Nurodykite atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą:  
Reikalavimai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Pagrindinis Sutarties tikslas yra užtikrinti Darbų atlikimą ir Paslaugų teikimą pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus bei visą Sutarties galiojimo laikotarpį siekti Paslaugų efektyvumo ir kokybiškumo gerinimo ir racionalaus Turto priežiūros ir administravimo.
2. Sutartis įsigalioja kitą Darbo dieną po to, kai įvykdomos visos Sutarties 8 priede numatytos Išankstinės sutarties įsigaliojimo sąlygos.
3. Privatus subjektas už Sutarties vykdymą gauna tik Metinį atlyginimą, kuris apskaičiuojamas ir mokamas Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka nustatyta tvarka.
4. Įvykdymo užtikrinimas pagal Sąlygose nustatytą formą, kurio dydis būtų: 5 procentai Investuotojo Pasiūlyme nurodytos bendros Investicijos į Objekto sukūrimą vertės su PVM ir kuris galiotų iki Eksploatacijos pradžios; nuo Eksploatacijos pradžios iki Sutarties galiojimo pabaigos ir 3 mėnesius po to 5 procentai nuo atitinkamų Paslaugų teikimo metų Metinio atlyginimo be PVM.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Konkurencinis dialogas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-05-26
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).
2. Pasiūlymo galiojimo terminas: Galutiniame pasiūlyme reikia nurodyto jo galiojimo terminą, kuris negali būti trumpesnis nei Komisijos kvietime pateikti Galutinį pasiūlymą nurodytas terminas.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-03-04

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?