CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Vilniaus al. 18, Druskininkai
Druskininkai
66119
LT
Asmuo ryšiams: Edita Davičikaitė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Telefonas: +370 31352866
Faksas: +370 31355376
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=590603
Daugiau informacijos galima gauti
kitu adresu: 
Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Vasario 16-osios g. 7
Druskininkai
66118
LT
Asmuo ryšiams: Eglė Sadauskaitė, Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja – savivaldybės gydytoja
Telefonas: +370 31340105
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Maitinimo paslaugos Druskininkų savivaldybėje apgyvendintiems nelegaliems migrantams
Nuorodos numeris:  558166
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

55520000  -  Pagaminto valgio tiekimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Preliminarus maitinamų žmonių skaičius per parą yra 300 migrantų, iš jų 275 suaugusiųjų ir 15 vaikų. Preliminarus maitinamų žmonių skaičius per parą paskaičiuotas pagal faktinių 2021 m. liepos mėn. duomenų vidurkį, atsižvelgiant į augimo tendencijas, jis yra preliminarus ir gali keistis. Perkančioji organizacija, keičiantis migrantų skaičiui, pasilieka teisę koreguoti paslaugų apimties kiekį. Perkamų paslaugų kiekį sumažinus ar padidinus, šių paslaugų pirkimui sutarties sąlygos ir įkainiai nesikeičia. Perkančioji organizacija neišpirkusi preliminaraus paslaugų kiekio, neprivalo atlyginti tiekėjui dėl to patirtų išlaidų.
Maistas gaminamas tiekėjo gamybinėje bazėje ir pristatomas į nurodytas vietas, tiekėjo specialiu transportu 3 kartus per parą kiekvieną savaitės dieną be išeiginių ar švenčių dienų.
Visa išsami informacija apie pirkimo objektą pateikta Techninėje specifikacijoje, pirkimo dokumentų 2 priede.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

55520000  -  Pagaminto valgio tiekimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Druskininkų savivaldybė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. Preliminarus maitinamų žmonių skaičius per parą yra 300 migrantų, iš jų 275 suaugusiųjų ir 15 vaikų. Preliminarus maitinamų žmonių skaičius per parą paskaičiuotas pagal faktinių 2021 m. liepos mėn. duomenų vidurkį, atsižvelgiant į augimo tendencijas, jis yra preliminarus ir gali keistis. Perkančioji organizacija, keičiantis migrantų skaičiui, pasilieka teisę koreguoti paslaugų apimties kiekį. Perkamų paslaugų kiekį sumažinus ar padidinus, šių paslaugų pirkimui sutarties sąlygos ir įkainiai nesikeičia. Perkančioji organizacija neišpirkusi preliminaraus paslaugų kiekio, neprivalo atlyginti tiekėjui dėl to patirtų išlaidų.
Maistas gaminamas tiekėjo gamybinėje bazėje ir pristatomas į Mizarų g.59 , Druskininkai, arba Nemuno kelias 76, Lipliūnų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav.) arba abiem adresais, tiekėjo specialiu transportu 3 kartus per parą kiekvieną savaitės dieną be išeiginių ar švenčių dienų.
Techninėje specifikacijoje nurodyti kiekiai yra preliminarūs ir nelaikomi faktiniais, jie skirti paslaugų pirkimo konkurso dalyviams pasiūlymams parengti ir nustatyti konkurso laimėtoją. Visa išsami informacija apie pirkimo objektą pateikta Techninėje specifikacijoje, pirkimo dokumentų 2 priede.
2. Perkančioji organizacija esant poreikiui, gali įsigyti paslaugų sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų. Perkančioji organizacija paslaugų sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų gali įsigyti neviršijant 10 procentų nuo maksimalios sutarties sumos.
Už paslaugų sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 7
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Perkančiajai organizacijai neišpirkus Sutartyje nurodytos pradinės sutarties vertės ir esant paslaugų poreikiui, paslaugų teikimo terminas abiejų Šalių sutarimu gali būti pratęstas 2 (du) kartus ne ilgesniam kaip 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Skelbimo II.2. 7 p. Sutarties terminas nurodytas atsižvelgiant į abipusių įsipareigojimų įvykdymo terminą (paslaugų teikimo terminas - 6 mėn., atsiskaitymo už paslaugas terminas – 30 d. Į nurodytą terminą neįskaičiuotas paslaugų teikimo termino pratęsimas )

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus, kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo. EBVPD pildomas jį įkėlus į interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.
Perkančioji organizacija pirmiausia įvertins pasiūlymus, po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrinamas 100 Eur bauda, kuri gali būti taikoma už kiekvieną pagaminto maisto pristatymo pagal Techninėje specifikacijoje nurodytą grafiką vėlavimą ir kuri išskaičiuojama iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų.
Jei Paslaugų teikėjas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, Pirkėjas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradeda skaičiuoti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo Paslaugų teikėjo laiku neįvykdytų įsipareigojimų dalies už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 5 proc. maksimalios Sutarties kainos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
Pagreitinta procedūra
Pagrindimas:  
Pagreitinta procedūra vykdomo vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2021 m. liepos 3 d. posėdžio protokolo Nr. 1VL-1424 nutariamosios dalies 1 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2021 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 1V-580 “Dėl naudojimosi materialiniais ištekliais” 2 punktu bei atsižvelgiant į tai, kad būtina užtikrinti nelegalių migrantų pirminius fiziologinius (valgymo) poreikius.
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-08-10
Vietos laikas:  11:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-11-30
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-08-10
Vietos laikas:  11:45
Vieta:  
Druskininkų savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 7, LT-66118 Druskininkai.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1.Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).
2. Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT
Telefonas: +370 37490941
Faksas: +370 37324164

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyrius
VI.5)

Paskelbimo data

2021-07-30

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?