CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Jurgita Barkovskienė
Telefonas: +370 60024605
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=605362
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

90500000  -  Su atliekomis susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – pavojingų ir nepavojingų atliekų, susidarančių UAB „Vilniaus viešasis transportas“ transporto priemonių priežiūros ir remonto veikloje, tvarkymo paslaugos. Pirkimo objektas skaidomas į 2 pirkimo objekto dalis: 1. absorbentų, filtrų, hidraulinių žarnų, pakuočių, alyvų, gumos atliekų, stiklo, plastiko, dienos šviesos lempų ir kitų atliekų, kuriose yra gyvsidabrio, nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos, izoliacinių medžiagų, elektrolitų ir pan. tvarkymas; 2. naftos produktais užterštų atliekų (vandens, grunto ir akmenų, dumblo)
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 57000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Absorbentų,filtrų,hidraulinių žarnų,pakuočių,alyvų,gumos,stiklo,plastiko,lempų,kitų atliekų,kuriose yra gyvsidabrio,nebenaudojamos elektroninės įrangos,izoliacinių medžiagų ir pan. tvarkymas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90500000  -  Su atliekomis susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Žolyno g.15, Verkių g.52, Justiniškių g.14, Vilniuje
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Absorbentų, filtrų, hidraulinių žarnų, pakuočių, alyvų, gumos atliekų, stiklo, plastiko, dienos šviesos lempų ir kitų atliekų, kuriose yra gyvsidabrio, nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos, izoliacinių medžiagų, elektrolitų ir pan. tvarkymas
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 30000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus, kiekvieną kartą pratęsiant ne ilgesniems nei 12 mėn. terminams. Sutarties, įvertinant visus galimus jos pratęsimus, bendras paslaugų teikimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 36mėn., o bendras sutarties terminas, įvertinant maksimalius paslaugų teikimo laikotarpius ir numatytą atsiskaitymo už suteiktas paslaugas terminą, negali būti ilgesnis nei 37mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Naftos produktais užterštų atliekų (vandens, grunto ir akmenų, dumblo) tvarkymas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90500000  -  Su atliekomis susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Žolyno g.15, Verkių g.52, Justiniškių g.14, Vilniuje
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Naftos produktais užterštų atliekų (vandens, grunto ir akmenų, dumblo) tvarkymas
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 27000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus, kiekvieną kartą pratęsiant ne ilgesniems nei 12 mėn. terminams. Sutarties, įvertinant visus galimus jos pratęsimus, bendras paslaugų teikimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 36mėn., o bendras sutarties terminas, įvertinant maksimalius paslaugų teikimo laikotarpius ir numatytą atsiskaitymo už suteiktas paslaugas terminą, negali būti ilgesnis nei 37mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, privalo užpildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą. Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Perkantysis subjektas nereikalauja kartu su pasiūlymu pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.Jei dalyvis, kuris bus pakviestas sudaryti sutartį, ją sudaryti atsisakys, šis dalyvis, perkančiajam subjektui pareikalavus, turės sumokėti 10 procentų jo pasiūlymo kainos eurais be PVM dydžio baudą bei padengti Perkančiojo subjekto patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia nurodyta bauda. Tiesioginiais nuostoliais šiuo atveju bus laikomas kainų skirtumas tarp sutartį sudaryti atsisakiusio dalyvio pasiūlymo kainos eurais be PVM ir kito dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti sutartį dalyvio, pasiūlymo kainos eurais be PVM.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, šalys susitaria, kad už paslaugas atsiskaitys per 30 k.d. nuo PVM sąskaitos faktūros informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis gavimo dienos.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas,uždelsęs ilgiau nei 2d.d suteikti paslaugas,už kiekvieną uždelstą dieną moka 10eur baudą,uždelsus daugiau nei 5d.d už kiekvieną uždelstą dieną 15eur baudą,uždelsus ilgiau nei 10d.d.,laikoma,kad padarė esminį sutarties pažeidimą,perkantysis subjektas(PS)turi teisę nutraukti sutartį ir skirti 5proc. sutarties vertės dydžio baudą.Jei tiekėjas per 2d.d. nuo pretenzijos gavimo dienos neištaiso nurodytų trūkumų,laikoma,kad šios paslaugos nesuteiktos ir už šias paslaugas PS nemokės;tiekėjui gali būti skiriama 30eur bauda;PS turės teisę nusamdyti kitą tiekėją,už kurio paslaugas sumokės tiekėjas.Jei tiekėjas 3k. per 2d.d. nuo pretenzijos gavimo neištaiso trūkumų,laikoma,kad padarė esminį sutarties pažeidimą,PS gali nutraukti sutartį ir skirti 5proc. sutarties vertės dydžio baudą.Jei PS pateikia 3pretenzijas,už kiekvieną vėlesnę pretenziją g.b. skiriama 100eur bauda.Jei PS pateikia 5pretenzijas,laikoma,kad tiekėjas padarė esminį sutarties pažeidimą,o PS turi teisę nutraukti sutartį

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-11-18
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2022-03-17
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-11-18
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdyje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkime taikomas žaliojo pirkimo reikalavimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1D-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3 punktą.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-11-03

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?