CVPP

Skelbimas apie projekto konkursą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kauno rajono savivaldybės administracija
188756386
Savanorių pr. 371
Kaunas
49500
LT
Asmuo ryšiams: Violeta Ambrazevičienė
Telefonas: +370 37305587
NUTS kodas:  LT022 -  Kauno apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.krs.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=593974
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Mažos vertės viešųjų pirkimų proceso optimizavimo, Kauno rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų procesuose, sprendinio pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72212982  -  Konfigūracijos valdymo programinės įrangos kūrimo paslaugos
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72212982  -  Konfigūracijos valdymo programinės įrangos kūrimo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Mažos vertės viešųjų pirkimų proceso optimizavimo, Kauno rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų procesuose, sprendinio pirkimas
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Dalyvauti gali tik tam tikros profesijos asmenys: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.2)

Konkurso tipas

Atviras konkursas
IV.1.9)

Projektų vertinimo kriterijai

P1 – Techninės specifikacijos aprašo išsamumas (nuo 1 iki 40 balų);
P2 – Galutinės projekto versijos vizija ir numatomi rezultatai ( nuo 10 iki 55 balų);
P3 – Preliminari sprendimo (galutinės versijos) diegimo sąmata ( nuo 1 iki 5 balų).
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-09-06
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti parengti projektai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.3)

Apdovanojimai ir vertinimo komisija

IV.3.1)

Informacija apie prizą (-us)

Bus skiriamas (-i) prizas (-ai): taip
Skiriamo (-ų) prizo (-ų) skaičius ir vertė:  Premijos yra skiriamos pirmąją, antrąją ir trečiąją vietą projektų eilėje užėmusiems dalyviams. Pirmąją vietą projektų eilėje užėmusiam dalyviui skiriama 11000,00 eurų premija, antrąją vietą projektų eilėje užėmusiam dalyviui skiriama 5800,00 eurų premija, trečiąją vietą projektų eilėje užėmusiam dalyviui skiriama 3000,00 eurų premija. Piniginės premijos bus išmokamos pagal tiekėjo pateiktą prašymą, per 5 d.d. nuo prašymo gavimo dienos.
Jeigu projekto konkursui bus pateiktas tik vienas pasiūlymas ir jis bus pripažintas laimėtoju, šiam dalyviui bus skiriama 15000,00 Eur piniginė premija.
IV.3.2)

Išsami informacija apie mokėjimus visiems dalyviams

Mokėjimo už paslaugas tvarka:
- mokėjimas už paslaugas bus gali būti atliekamas avansu iki 2021-12-31 tiekėjui pateikus garantinį įsipareigojimą: Perkančiosios organizacijos naudai išduotą Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiama su draudimo poliso kopija ir apmokėjimo dokumentais);
- mokėjimas atliekamas per 5 d.d. pagal tiekėjo pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą. Sąskaita turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
IV.3.3)

Paskesnės sutartys

Pasibaigus konkursui bus sudaryta viešojo paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų:  ne
IV.3.4)

Vertinimo komisijos sprendimas

Vertinimo komisijos sprendimas yra privalomas perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui:  taip

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) reikalavimų, ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, norėdamas iki sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu (CVP IS susirašinėjimo ar kitomis elektroninėmis priemonėmis faksu arba pasirašytinai per pašto paslaugų teikėją ar kitą tinkamą vežėją) gali perkančiosios organizacijos sprendimus skųsti VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-08-24

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?