CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Jonavos rajono savivaldybės administracija
188769070
Žeimių g. 13
Jonava
55158
LT
Asmuo ryšiams: Auksė Kumponienė
Telefonas: +370 34947562
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.jonava.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=589759
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

BUITINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA KAUNO GATVĖJE, ŽEIMIŲ MSTL., JONAVOS RAJ.
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45232453  -  Nuotekų vamzdžių tiesimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – Buitinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Kauno gatvėje, Žeimių mstl., Jonavos raj. darbai, išpildomosios geodezinės kontrolinės nuotraukos bei statinio kadastrinės bylos parengimas (toliau – Darbai). Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, todėl pasiūlymai turi būti teikiami tik visai perkamų darbų apimčiai. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Darbų atlikimo vieta: Jonavos rajonas, Žeimių miestelis. Darbai turi būti atliekami pagal perkančiosios organizacijos parengtą techninį darbo projektą Nr.PRI-20.079-00-TDP (konkurso sąlygų 4 priedas). Darbų atlikimo terminas yra 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė nenumatoma.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45232453  -  Nuotekų vamzdžių tiesimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Jonavos rajonas, Žeimių miestelis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – Buitinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Kauno gatvėje, Žeimių mstl., Jonavos raj. darbai, išpildomosios geodezinės kontrolinės nuotraukos bei statinio kadastrinės bylos parengimas (toliau – Darbai). Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, todėl pasiūlymai turi būti teikiami tik visai perkamų darbų apimčiai. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Darbų atlikimo vieta: Jonavos rajonas, Žeimių miestelis. Darbai turi būti atliekami pagal perkančiosios organizacijos parengtą techninį darbo projektą Nr.PRI-20.079-00-TDP (konkurso sąlygų 4 priedas). Darbų atlikimo terminas yra 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė nenumatoma.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 253760.51  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 4
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: ąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:
1. tiekėjas;
2. kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
3. kiekvienas kitas ūkio subjektas (subtiekėjas ir trečiasis asmuo), kurio pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas.
EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ , o užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas kartu su pasiūlymu.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjas privalo turėti bent vieną specialistą, turintį statybos inžinerijos aukštojo mokslo arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip jam lygiavertį užsienio mokslo ir studijų institucijoje įgytą išsilavinimą, arba statybos vadovo kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti statybos vadovo pareigas statinių grupėje – inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai
Pateikiama:
1) siūlomų specialistų sąrašas*;
2) siūlomo specialisto statybos inžinieriaus aukštojo mokslo arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažinto kaip jam lygiaverčio užsienio mokslo ir studijų institucijoje įgyto išsilavinimą patvirtinančio dokumento arba kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę eiti statybos vadovo pareigas statinių grupėje – inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai, kopijos.**
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Už Darbus perkančioji organizacija atsiskaitys per 30 (trisdešimt) k. d. nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Sutartyje numatyta bauda - 5 proc. pradinės sutarties vertės, delspinigiai - 0,04 proc. nuo pradinės sutarties vertės bei banko/kredito unijos garantas arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, kurio suma - 5 proc. pradinės sutarties vertės.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-08-09
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-11-09
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-08-09
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis, prilyginamas vokų atplėšimui. Su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais pradinis susipažinimas vyks elektroniniu būdu Viešojo pirkimo komisijos posėdyje .
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Pradiniame susipažinime su pasiūlymais tiekėjų atstovai nedalyvauja. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnyje numatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-07-23

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?