CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
Kaunas
47179
LT
Asmuo ryšiams: Greta Povilaitytė
Telefonas: +370 65815571
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunoenergija.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=587811
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Plieniniai vamzdžiai ir jungiamosios detalės
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

44163000  -  Vamzdžiai ir jungiamosios detalės
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkantysis subjektas perka plieninius vamzdžius ir jungiamąsias detales (toliau - Prekes). Prekių specifika, kiekiai ir techniniai reikalavimai pateikiami Plieninių vamzdžių ir jungiamųjų detalių pirkimo techninėje specifikacijoje (Sąlygų 1 priedas).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

44163000  -  Vamzdžiai ir jungiamosios detalės
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkantysis subjektas perka plieninius vamzdžius ir jungiamąsias detales (toliau - Prekes). Prekių specifika, kiekiai ir techniniai reikalavimai pateikiami Plieninių vamzdžių ir jungiamųjų detalių pirkimo techninėje specifikacijoje (Sąlygų 1 priedas).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 18000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Jei nei viena šalis likus 30 dienų iki sutarties galiojimo termino pabaigos raštu nepraneša apie nesutikimą pratęsti sutarties galiojimo terminą, suėjus sutarties galiojimo terminui sutartis automatiškai pratęsiama 12 mėnesių.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo dokumentuose. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams įrodančius dokumentus prieš pasiūlymų eilės sudarymą (po vokų atplėšimo procedūros, įvertinus pasiūlymus) bus prašoma pateikti tik to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu.
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Pardavėjui nepristačius užsakyme nurodytų Prekių Sutarties 1.2 punkte nurodytu terminu, Pirkėjas turi teisę be atskiro įspėjimo pradėti skaičiuoti Pardavėjui 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo maksimalios Sutarties kainos su PVM.
Pirkėjui laiku nesumokėjus už Prekes, Pardavėjui raštu pareikalavus, Pirkėjas įsipareigoja mokėti Pardavėjui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną.
Pardavėjui vienašališkai nutraukus Sutartį prieš terminą ne dėl Pirkėjo kaltės ar Pirkėjui vienašališkai nutraukus Sutartį prieš terminą dėl Pardavėjo kaltės, Pirkėjui pareikalavus Pardavėjas sumoka 10 proc. nuo maksimalios Sutarties kainos su PVM dydžio baudą bei atlygina kitus dėl nutraukimo patirtus nuostolius, kurių nepadengia bauda. Nurodytos baudos sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius dėl Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Užsakovas sumoka už faktiškai suteiktą Paslaugą per 30 (trisdešimt) dienų po Paslaugos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo per VĮ Registrų centro informacinę sistemą „E. sąskaita“ (toliau – E. sąskaita) dienos. Jeigu PVM sąskaita faktūra bus pateikta ne per E. sąskaitą, Užsakovas laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai PVM sąskaita faktūra bus gauta per E. sąskaitą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-07-26
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-07-26
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Akcinė bendrovė "Kauno energija", Raudondvario pl. 84, Kaunas
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai susipažinimo su pasiūlymais procedūroje nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-07-13
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?