CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=574141
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Palangos miesto bendrojo plano koregavimo, nustatant prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas, rengimo paslauga
Nuorodos numeris:  1
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71200000  -  Architektūros ir susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Palangos miesto savivaldybės teritorija - apie 7950,17 ha. Planavimo tikslas
- Nustatyti prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas ir
savivaldybės prioritetinius infrastruktūros vystymo etapus, savivaldybės
infrastruktūros vystymo principus, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų
teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, rezervuoti teritorijas
komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir
kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71200000  -  Architektūros ir susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, Palanga
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Palangos miesto savivaldybės teritorija - apie 7950,17 ha. Planavimo tikslas
- Nustatyti prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas ir
savivaldybės prioritetinius infrastruktūros vystymo etapus, savivaldybės
infrastruktūros vystymo principus, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų
teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, rezervuoti teritorijas
komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir
kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 7
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
2 kartus po 2 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Tiekėjas per 5 d d nuo sutarties pasirašymo pateiks pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 % dydžio nuo pasiūlytos sumos be PVM.
2. Apmokama iš Palangos m sav biudžeto 2 kartus:
2.1. už parengtas Palangos m bendrojo plano koregavimo, nustatant prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas, dvi teritorijos plėtros koncepcijos alternatyvas 20 proc. bendros plano vertės (perdavimo–priėmimo aktas teikiamas pasirašyti po koncepcijos patvirtinimo) atsiskaitoma per 30 k d nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos pagal pateiktą sąskaitą faktūrą;
2.2. už parengtą, suderintą ir patikrintą planą bei teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą su teigiama išvada atsiskaitoma per 30 k d nuo paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos pagal pateiktą sąskaitą faktūrą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-05-05
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-06-11
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-05-05
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, 213 kab., Vytauto g. 112, Palanga

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais abi sutarties šalys ir kai paslaugos teikėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją bei galioja ne ilgiau kaip 7 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
2.Parengtą, suderintą ir patikrintą Palangos miesto bendrojo plano koregavimo, nustatant prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas, planą bei teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą su teigiama išvada organizatoriui pateikti nuo sutarties įsigaliojimo dienos per 6 mėnesius.
3. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subteikėjais už jų atliktas/-us Paslaugas/darbus.
4. maksimali pirkimo vertė - 15 000,00 eur su PVM.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-04-21

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?