CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Aplinkos apsaugos agentūra
188784898
A. Juozapavičiaus g. 9
Vilnius
09311
LT
Asmuo ryšiams: Anželika Naruševičienė
Telefonas: +370 46410450
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://gamta.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

ORO UŽTERŠTUMO LYGIO ĮVERTINIMO DIFUZINIŲ ĖMIKLIŲ METODU PASLAUGOS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

90711400  -  Poveikio aplinkai vertinimo (EIA) paslaugos (ne statyboms)
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Oro užterštumo lygio įvertinimo difuzinių ėmiklių metodu paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  339600.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90711400  -  Poveikio aplinkai vertinimo (EIA) paslaugos (ne statyboms)
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – Oro užterštumo lygio įvertinimo difuzinių ėmiklių metodu paslaugos.
Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, nes Techninėje specifikacijoje nurodytos veiklos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, jos negali būti vykdomos atskirai ir apima vieną nedalomą paslaugą. Paslaugos įgyvendinimo eigoje gauti rezultatai yra priklausomi vieni nuo kitų ir apima tarpusavyje besisiejančius elementus.
Pirkimo objekto apibūdinimas, Paslaugų teikimo sąlygos, reikalaujamas rezultatas, Paslaugų teikimo vieta, terminai ir kiti reikalavimai nurodyti Konkurso sąlygų 1 priede pateiktoje Oro užterštumo lygio įvertinimo difuzinių ėmiklių metodu paslaugų techninėje specifikacijoje.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas Nr. 05.1.1-APVA-V-004-01-0005, finansuojamas pagal 2014-2020 m ES fondų inv. veiksmų prog. 5 prior. 05.1.1-APVA-V-004 priemonę „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 089-200076
2018-673264

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 28T-2018-84

Pavadinimas: ORO UŽTERŠTUMO LYGIO ĮVERTINIMO DIFUZINIŲ ĖMIKLIŲ METODU PASLAUGOS

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2018-10-24
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  2
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  taip
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Adranas"
134746488
Draugystės g. 19D
Kaunas
51231
LT
Telefonas: +370 37741157
El. paštas: info@adranas.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
ENVItech Bohemia s.r.o.
47119209
Ovocna 34, 161 00 PRAHA 6
Praha
CZ
Telefonas: +420 257312750
NUTS kodas:  CZ -  Česko

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  339600.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-12-02

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?