CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Vilniaus al. 18, Druskininkai
Druskininkai
66119
LT
Asmuo ryšiams: Jolanta Kavaliauskienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +370 31353763
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=596280
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Druskininkų miesto pėsčiųjų perėjų taktilinių paviršių ir pritaikymo neįgaliesiems, išmaniųjų perėjų sistemų įrengimo darbai
Nuorodos numeris:  563353
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233292  -  Saugos įrenginių montavimas
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Druskininkų miesto pėsčiųjų perėjų taktilinių paviršių ir pritaikymo neįgaliesiems, išmaniųjų perėjų sistemų įrengimo darbai. Darbai atliekami pagal Techninę specifikaciją ir Druskininkų savivaldybės pėsčiųjų perėjų ir šaligatvių remonto (taisymo) ir priežiūros darbų paprastojo remonto aprašą.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34990000  -  Valdymo, saugos, signalizacijos ir apšvietimo įranga
45233142  -  Kelių remonto darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Druskininkų miestas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Druskininkų miesto pėsčiųjų perėjų taktilinių paviršių ir pritaikymo neįgaliesiems, išmaniųjų perėjų sistemų įrengimo darbai darbai atliekami pagal Techninę specifikaciją ir Druskininkų savivaldybės pėsčiųjų perėjų ir šaligatvių remonto (taisymo) ir priežiūros darbų paprastojo remonto aprašą (toliau – Aprašas).
Pagal Aprašą:
1. Šiuo pirkimu neperkami greičio matavimo ženklai ir jų sumontavimo darbai;
2. Šiuo pirkimu perkamų darbų apimtys:
Rangovas per Sutartyje nustatytus terminus turės atlikti šiuos darbus:
• elektros projektų - schemų paruošimas;
• trinkelių ardymas apie 333,6 m2;
• grunto kasimas apie 42,9 m3;
• LED juostų įrengimas 62 vnt. po apie 1,5 m;
• kabelių plastikiniuose vamzdžiuose paklojimas apie 434 m;
• maitinimo (akumuliatorių) bei valdymo įrangos ant apšvietimo stulpo montavimas 51 vnt.,
• saugių atramų ir sumontavimas 62 vnt. ir valdymo įrangos (indikatorių) pakabinimas 62 vnt.
• kabelių pajungimas prie gatvės apšvietimo tinklo 52 vnt.
• taktilinių paviršių iš trinkelių įrengimas apie 240 m2;
• vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu apie 7,82 m2;
• išpildomosios nuotraukos ir varžų matavimai.
3. Darbų atlikimo vieta - Druskininkų miestas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, ne ilgesniam kaip 1 mėn. laikotarpiui. Rangovui gali būti suteikiama teisė į terminų pratęsimą esant Sutarties 2 dalies 4 punkte aptartoms aplinkybėms.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Viešosios infrastruktūros pritaikymas neįgaliesiems Druskininkų mieste“ Nr. 04.5.1-TID-R-514-11-0004.
II.2.14)

Papildoma informacija

Skelbimo II.2. 7 punkte Sutarties terminas nurodytas atsižvelgiant į abipusių įsipareigojimų įvykdymo terminą (Darbų atlikimo terminas – 10 mėnesių nuo statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos; maksimalus mokėjimo terminas-60 dienų; maksimalus defektų pašalinimo laikotarpis - 28 kalendorinės dienos).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus, kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.
Perkančioji organizacija pirmiausia įvertins pasiūlymus, po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Baudos ir delspinigiai:
1.Rangovui nustatoma 1000Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus/darbų defektus ir laiku neištaisius darbų kokybės/nepašalinus defektų ir kitus Sutarties pažeidimus,nesusijusius su vėlavimu.
2. Rangovui nepradėjus vykdyti darbų pagal Kalendorinį-finansinį grafiką ilgiau kaip 30k.d.,Rangovui taikomi 50Eur delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną,iki kol pradedami vykdyti darbai,bet ne daugiau kaip 30k.d.
2. Rangovas pradelsęs galutinį darbų atlikimo terminą moka Užsakovui 100Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.
3. Rangovui nustatoma 1000Eur vertės bauda už kiekvieną Sutarties vykdymo metu pasitelktą, tačiau Sutartyje nustatyta tvarka neišviešintą subrangovą, kitą ūkio subjektą, vykdantį Rangovo sutartines prievoles.
4. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka 0,02% dydžio delspinigius nuo neįvykdytos prievolių dalies už kiekvieną pavėluotą sumokėti d.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-09-24
Vietos laikas:  11:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-12-31
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-09-24
Vietos laikas:  11:45
Vieta:  
Druskininkų savivaldybės administracija Vasario 16-osiosg. 7, LT-66118 Druskininkai.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1.Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).
2. Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT
Telefonas: +370 37490941
Faksas: +370 37324164
Interneto adresas: https://kat.teismas.lt

VI.5)

Paskelbimo data

2021-09-10

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?