CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=596935
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Prekybos paskirties pastato Vytauto g. 94, Palangoje paprastojo remonto techninio darbo projekto, keičiant transporto patalpos paskirtį, parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas
Nuorodos numeris:  1
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Projektas rengiamas vadovaujantis statinio projektavimo technine užduotimi, patvirtinta Palangos m sav adm direktor 2020-10-16 įsak. Nr. A1-1515, Palangos m sav adm 2020-11-06 spec. architektūros reikalavimais Nr. SRD-33-201106-00055, Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio padalinio 2020-10-27 spec. paveldosaugos reikalavimais Nr. SPDR-00-201027-00195, ir kitais įstatymais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei kitais teisės aktais. Pasikeitus įstatymams ar kitiems teisės aktams, paslaugos teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus ir apie tai informuoti Statytoją. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti (ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, rangos darbams pirkti).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, Palanga
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Projektas rengiamas vadovaujantis statinio projektavimo technine užduotimi, patvirtinta Palangos m sav adm direktor 2020-10-16 įsak. Nr. A1-1515, Palangos m sav adm 2020-11-06 spec. architektūros reikalavimais Nr. SRD-33-201106-00055, Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio padalinio 2020-10-27 spec. paveldosaugos reikalavimais Nr. SPDR-00-201027-00195, ir kitais įstatymais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei kitais teisės aktais. Pasikeitus įstatymams ar kitiems teisės aktams, paslaugos teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus ir apie tai informuoti Statytoją. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti (ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, rangos darbams pirkti). Atlikti projekto vykdymo priežiūrą.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 60
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Projekto parengimo sutarties įvykdymo užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės laidavimą 10 proc. dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM), tiekėjas pateikia per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.
2. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės laidavimą 10 % dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM) teikėjas pateikia per 5 darbo dienas nuo raštiško Užsakovo pranešimo apie statybos darbų pradžią.
3. Už atliktas projektavimo paslaugas bus atsiskaitoma pasirašius darbų priėmimo-perdavimo aktą bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitų faktūrų gavimo dienos.
4. Už projekto vykdymo priežiūrą sumokama Teikėjui proporcingai įvykdytai darbų apimčiai per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitų faktūrų ir faktiškai atliktų ir priimtų darbų aktų pateikimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-09-24
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-10-29
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-09-24
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, 213 kab., Vytauto g. 112, Palanga

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Statinio projekto parengimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina sutarties šalys ir kai paslaugos teikėjas (toliau – Teikėjas) pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės laidavimą 10 proc. dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM), kuri galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 5 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas.
2. Projektą parengti per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo, iš jų per mėnesį parengti projektinius pasiūlymus, suderintus su Statytoju. Į šį terminą įskaičiuotas projekto derinimas ir ekspertizės atlikimas. Statinio projektas laikomas parengtu, kai gaunamas statybą leidžiantis dokumentas.
3. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo teikėjo, sutarties terminas ir statinio projekto parengimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesiui.
4. Projekto vykdymo priežiūra bus atliekama Statytojui informavus apie pasirašytą statybos rangos sutartį. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama visą statybos laikotarpį (iki statybos užbaigimo dokumento pasirašymo). Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina sutarties šalys ir kai teikėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, ir galioja iki statinių statybos užbaigimo dokumento pasirašymo, bet ne ilgiau kaip 60 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.
5. Perkančioji organizacija gali tiesiogiai atsiskaityti su subteikėjais už jų suteiktas Paslaugas. Subteikėjui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Perkančiosios organizacijos, tiekėjo ir jo subteikėjo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subteikimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.
6. maksimali pirkimo vertė 20 000,00 eurų su PVM.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-09-10

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?