CVPP

Skelbimas apie projekto konkursą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
188729923
Šventaragio g. 2
Vilnius
01510
LT
Asmuo ryšiams: Živilė Šakalienė
Telefonas: +370 52718621
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://tvud.lrv.lt/

I.2)

Bendras pirkimas

Konkursą organizuoja centrinė perkančioji organizacija
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=605776
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Įstaigų, formuojančių ir įgyvendinančių valstybės politiką vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, išskyrus vyriausybinių įstaigų, aptarnavimas.

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

ANALITINĖS FINANSINĖS ŽVALGYBOS PAJĖGUMŲ STIPRINIMO, PASITELKIANT NAUJAUSIAS TECHNOLOGIJAS TINKAMAM PP/TF PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMUI, SKAITMENINIO BANDOMOJO SPRENDIMO SUKŪRIMAS
Nuorodos numeris:  FNTT-SD4-139
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79421200  -  Projektų rengimo, išskyrus statybos darbus, paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, siekdama modernizuoti finansinės analizės veiklų organizavimo, koordinavimo, kontrolės ir priežiūros procesus, pagal veiksmo „Skaitmeninės ekonomikos inovacijų rinkos kūrimas finansuojant inovatyvius viešuosius pirkimus „GovTech“ sprendimams ir skatinant žaliąsias inovacijas“ reikalavimus ir sąlygas ieško pažangaus bandomojo sprendimo ir skelbia projektų konkursą „Analitinės finansinės žvalgybos pajėgumų stiprinimas, pasitelkiant naujausias technologijas tinkamam pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimui“.
Projekto konkurso tikslas – vadovaujantis konkurso sąlygomis, techninės specifikacijos reikalavimais ir pateiktais vertinimo kriterijais, atrinkti geriausius konkursui pasiūlytus skaitmeninius sprendimus ir su nugalėtoju sudaryti skaitmeninio sprendimo sukūrimo sutartį, pagal kurią bus sukurtos ir įdiegtos Analitinės finansinės žvalgybos pajėgumų stiprinimo skaitmeninių įrankių bandomosios versijos.
Paslaugas iš laimėtojo perkančioji organizacija turi teisę pirkti neskelbiamų derybų būdu, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 4 dalimi. Neskelbiamos derybos vykdomos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Dalyvauti gali tik tam tikros profesijos asmenys: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.2)

Konkurso tipas

Atviras konkursas
IV.1.9)

Projektų vertinimo kriterijai

1. K1 – Kūrybinės idėjos (prototipo) loginis pagrindimas ir aprašymas - 30 (Lyginamasis svoris);
2. K2 – Projekto planas ir resursai - 20 (Lyginamasis svoris);
3. K3 – Sistemos plėtros galimybės - 10 (Lyginamasis svoris);
4. K4 – Vartotojo patogumas - 20 (Lyginamasis svoris);
5. K5 – Atvirų, nemokamai prieinamų platformų ir programinės įrangos naudojimas - 20 (Lyginamasis svoris).
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-11-22
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti parengti projektai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.3)

Apdovanojimai ir vertinimo komisija

IV.3.1)

Informacija apie prizą (-us)

Bus skiriamas (-i) prizas (-ai): taip
Skiriamo (-ų) prizo (-ų) skaičius ir vertė:  Piniginės premijos yra skiriamos (1) pirmąją, (2) antrąją ir (3) trečiąją vietą projektų eilėje užėmusiems dalyviams:
1 pirmąją vietą projektų eilėje užėmusiam dalyviui skiriama 8700,00 eurų premija,
2 antrąją vietą projektų eilėje užėmusiam dalyviui skiriama 6000,00 eurų premija,
3 trečiąją vietą projektų eilėje užėmusiam dalyviui skiriama 5100,00 eurų premija.
IV.3.3)

Paskesnės sutartys

Pasibaigus konkursui bus sudaryta viešojo paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų:  taip
IV.3.4)

Vertinimo komisijos sprendimas

Vertinimo komisijos sprendimas yra privalomas perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui:  taip

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pirkimo procedūras vykdo kaip vidaus reikalų sistemos centrinė perkančioji organizacija.
Projektus vertins perkančiosios organizacijos Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sudaryta
projekto vertinimo komisija.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-11-08

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?