CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=587937
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Žmogiškųjų resursų valdymo, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitos PĮ „Vikarina“ autorinės priežiūros paslaugų pirkimas
Nuorodos numeris:  555737
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72260000  -  Su programine įranga susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – Žmogiškųjų resursų valdymo, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitos PĮ „Vikarina“ (toliau – Programinė įranga) autorinės priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos). Paslaugos turės būti teikiamos Perkančiojo subjekto teritorijose Vilniuje, esančiose Žolyno g. 15 (Perkančiojo subjekto administracija ir Antakalnio transporto departamentas), Justiniškių g. 14, Vilniuje (Viršuliškių transporto departamentas) ir Verkių g. 52, Vilnius (Verkių transporto departamentas) ir nuotoliniu būdu, Perkančiojo subjekto darbuotojų, dirbančių su Programine įranga, konsultacijos Programinės įrangos atnaujinimų instaliavimo, parametrų nustatymo, iškilusių problemų aiškinimosi klausimais – telefonu ir elektroniniu paštu. Pirkimas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visas pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytas Paslaugas ir visus jų kiekius. Perkamų Paslaugų savybės ir reikalavimai apibūdinti Specifikacijoje.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72260000  -  Su programine įranga susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – Žmogiškųjų resursų valdymo, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitos programinės įrangos „Vikarina“ (toliau – Programinė įranga) autorinės priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos). Paslaugos turės būti teikiamos Perkančiojo subjekto teritorijose, esančiose Žolyno g. 15, Vilniuje (Perkančiojo subjekto administracija ir Antakalnio transporto departamentas), Justiniškių g. 14, Vilniuje (Perkančiojo subjekto Viršuliškių transporto departamentas) ir Verkių g. 52, Vilnius (Perkančiojo subjekto Verkių transporto departamentas) ir nuotoliniu būdu, Perkančiojo subjekto darbuotojų, dirbančių su Programine įranga, konsultacijos Programinės įrangos atnaujinimų instaliavimo, parametrų nustatymo, iškilusių problemų aiškinimosi klausimais – telefonu ir elektroniniu paštu. Pirkimas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visas pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – Specifikacija) nurodytas Paslaugas ir visus jų kiekius. Perkamų Paslaugų savybės ir reikalavimai apibūdinti Specifikacijoje. Paslaugų teikimo laikotarpis – 36 (trisdešimt šeši) kalendoriniai mėnesiai nuo pirmosios Paslaugų teikimo dienos, šią dieną skaičiuojant (toliau – Paslaugų teikimo laikotarpis). Pirmoji Paslaugų teikimo diena – 2021 m. rugpjūčio 1 d. arba pirmoji mėnesio, po mėnesio, kurį sudaryta Sutartis, diena. Šalių sudaryta ir pasirašyta Sutartis įsigalioja Sutarties sudarymo dieną. Sutarties sudarymo diena yra sutarties registravimo Perkančiojo subjekto registre data, nurodyta prie sutarties pavadinimo ir numerio. Paslaugų teikimo laikotarpio ir sutarties pratęsimai nenumatyti. Paslaugų teikimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 36 (trisdešimt šeši) kalendoriniai mėnesiai nuo pirmosios Paslaugų teikimo dienos, šią dieną skaičiuojant, o sutartis, įvertinant numatytą Perkančiojo subjekto atsiskaitymo su tiekėju už jo suteiktas Paslaugas terminą, negali būti ilgesnė nei 37 (trisdešimt septyni) mėnesiai nuo pirmosios Paslaugų te
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 37
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai ir kokius papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytiems reikalavimams dėl pašalinimo pagrindų ir kvalifikacijos, turi pateikti tiekėjai, nurodyta pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.1.4)

Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai

Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas: Tiekėjas turi turėti autoriaus teisę ar kitais pagrindais teisę diegti, modifikuoti, prižiūrėti ir aptarnauti Perkančiojo subjekto naudojamą Žmogiškųjų resursų valdymo, darbo laiko apskaitos ir darbo užmokesčio apskaitos programinę įrangą „Vikarina“.
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Nereikalaujama.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, už tiekėjo per kalendorinį ketvirtį (3 mėnesius) tinkamai suteiktas reikiamas Paslaugas Perkantysis subjektas atsiskaitys per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tiekėjo PVM sąskaitos faktūros informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis gavimo dienos. PVM sąskaitos faktūros privalo būti teikiamos tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Nepaisant to, kas bus nurodyta mokėjimo pavedimuose, Perkančiajam subjektui atlikus mokėjimus pagal sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusius įsiskolinimus pagal sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti, jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal sutartį, trečiąja eile – palūkanoms apmokėti, jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal sutartį.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ta tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jei tiekėjas nesuteiks Paslaugų, arba vėluos suteikti Paslaugas, arba teiks netinkamas Paslaugas ir vėluos ištaisyti PS pretenzijoje nurodytus trūkumus, tiekėjas mokės delspinigius ir baudas ir privalės kompensuoti PS dėl tiekėjo nesuteiktų Paslaugų patirtus tiesioginius nuostolius, o už nesuteiktas paslaugas PS tiekėjui nemokės. Bauda(-os) galės būti išskaičiuota(-os) iš PS tiekėjui už suteiktas Paslaugas mokėtinos sumos. Delspinigių, baudų ar netesybų sumokėjimas neatleidžia sutarties šalių nuo pareigos vykdyti sutartyje prisiimtus įsipareigojimus, jei sutartis nenutraukta.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.1.4)

Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu

Taikoma į etapus suskirstyta procedūra, kad būtų laipsniškai sumažintas aptartinų sprendimų ar pasiūlymų, dėl kurių bus deramasi, skaičius
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-07-27
Vietos laikas:  09:00
IV.2.3)

Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data

Data: 2021-07-30
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 4  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-07-13

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?