CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
188710823
Liepų g. 11
Klaipėda
91502
LT
Asmuo ryšiams: Kristina Sirvidienė
Telefonas: +370 46396104
Faksas: +370 46396178
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klaipeda.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=576058
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Šviesoforais reguliuojamos Liepų, Arimų ir Jaunystės gatvių sankryžos kapitalinio remonto darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233142  -  Kelių remonto darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Šviesoforais reguliuojamos Liepų, Arimų ir Jaunystės gatvių sankryžos kapitalinio remonto darbai. Darbai perkami pagal parengtą techninį darbo projektą ir techninę specifikaciją. Tiekėjas bus atsakingas ir už kadastrinių matavimų bylos parengimą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimą bei statybos užbaigimo procedūras. Remontuojamos gatvės ilgis – ~260 m.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233129  -  Sankryžų statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šviesoforais reguliuojamos Liepų, Arimų ir Jaunystės gatvių sankryžos kapitalinio remonto darbai. Darbai perkami pagal parengtą techninį darbo projektą ir techninę specifikaciją. Tiekėjas bus atsakingas ir už kadastrinių matavimų bylos parengimą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimą bei statybos užbaigimo procedūras. Remontuojamos gatvės ilgis – ~260 m.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet bendrai ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
Tiekėjas turi turėti teisę verstis ypatingo statinio statybos darbų veikla (statinių grupė – susisiekimo komunikacijos: gatvės; statybos darbų sritys – bendrieji statybos darbai: žemės darbai). Teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 str. 2 d. Pateikiamas kompetentingos institucijos išduotas kvalifikacijos atestatas* arba teisės pripažinimo pažyma** (ne Lietuvos Respublikoje registruotiems tiekėjams), suteikiantis teisę verstis nurodyta statybos veikla.
Pastabos:
*Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti kvalifikacijos atestatų, jeigu pati gali susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės. Šiuos duomenis viešai prieinamame VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestatų registre (toliau – SPSC) ar kituose atitinkamus duomenis teikiančiuose viešai prieinamuose registruose, po dokumentų pagal EBVPD pateikimo pasitikrina ir išsaugo pati Perkančioji organizacija. Esant aplinkybėms, dėl kurių Perkančioji organizacija negali pati pasitikrinti ir išsaugoti nurodytuose viešai prieinamuose registruose nurodytų duomenų (pvz., registras neveikia, registre nėra duomenų apie tiekėją ar pan.,), Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į tiekėją dėl atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo;
**Jeigu kvalifikaciją įrodantys dokumentai būtų užsienio šalies institucijos išduoti kvalifikacijos atestatai ar kiti dokumentai, jiems reikalingas SPSC išduotas teisės pripažinimo dokumentas (taikytinas reikalavimas tik ES narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį juridiniams asmenims) arba atestatas (taikytinas reikalavimas tik trečiųjų šalių juridiniams asmenims). Pasiūlymų vertinimo metu reikalaujama pateikti tik SPSC pateikto prašymo dėl teisės pripažinimo dokumento ar atestato išdavimo kopiją, o pačios pripažinimo pažymos ar atestato reikalaujama tik iš laimėtojo, prieš pasirašant sutartį.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1.Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos turi būti atlikęs bent vieno ypatingo statinio (statinio grupė: susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės) naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų, ir (ar) kapitalinio remonto darbų už ne mažiau kaip 121 900,83 Eur be PVM ir svarbiausių darbų atlikimas (bendrieji statybos darbai: žemės darbai) bei galutiniai rezultatai buvo tinkami.
Pastabos:
- tiekėjas gali teikti informaciją apie sutartį, kuri pradėta ir baigta vykdyti per paskutinius 5 metus;
- tiekėjas gali teikti informaciją apie sutartį, kuri pradėta vykdyti anksčiau nei per paskutinius 5 metus, tačiau pabaigta vykdyti per paskutinius 5 metus, tokiu atveju šiame sąraše turi būti išskirta per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos atliktų darbų vertė;
- baigta vykdyti (jau įvykdyta) sutartis turi turėti statybos užbaigimo aktą ir (ar) deklaraciją apie statybos užbaigimą, kai jie yra privalomi pagal teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus;
- tiekėjas gali siūlyti savo (arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi) įvykdytą darbų sutartį. Tokiu atveju tiekėjui (arba ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi) nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas (arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi) vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau bus vertinami būtent konkretaus tiekėjo (arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi), dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.
2.Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti:
1) bent vieną kvalifikuotą ypatingo statinio statybos vadovą (statinių grupė – susisiekimo komunikacijos: gatvės);
2) bent vieną kvalifikuotą geodezininką.
Pastaba: tas pats specialistas gali būti siūlomas abiem pozicijoms, jeigu turi atitinkamą kvalifikaciją.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
1.Pateikiama:
1) per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos atliktų darbų sąrašas, užpildytas pagal konkurso sąlygų aprašo 4 priedą;
2) užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymos, apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Pažymoje turi būti nurodyta:
- atliktų darbų vertė;
- darbų vykdymo pradžios ir pabaigos datos;
- darbų atlikimo vieta;
- ar darbai buvo atlikti ir užbaigti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų bei pirkimo sutarties reikalavimus.
2.Pateikiama:
1) Specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, kito ūkio subjekto ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip kitas ūkio subjektas);
2) Sąraše nurodytų specialistų kvalifikacijos atestatai* ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoti dokumentai, Teisės pripažinimo pažymos** ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys specialistų kvalifikaciją.
Pastabos:
*Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti specialistų, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, dokumentų, patvirtinančių atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu Perkančioji organizacija gali susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės. Šiuos duomenis viešai prieinamame SPSC atestatų registre, geodezininkų ir matininkų ar kituose atitinkamus duomenis teikiančiuose viešai prieinamuose registruose, po dokumentų pagal EBVPD pateikimo pasitikrina ir išsaugo pati Perkančioji organizacija. Esant aplinkybėms, dėl kurių Perkančioji organizacija negali pati pasitikrinti ir išsaugoti nurodytuose viešai prieinamuose registruose nurodytų duomenų (pvz., registras neveikia, registre nėra duomenų apie tiekėjo siūlomą specialistą ar pan.), Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į tiekėją dėl atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo.
** Užsienio šalyje registruoto tiekėjo pasiūlyti specialistai Teisės pripažinimo pažymas turės pateikti iki pirkimo sutarties pasirašymo.
- Jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subrangovo (-ų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme.
- Jeigu kvalifikacijos atestato, pažymėjimo galiojimo laikotarpis pasibaigtų sutarčiai nepasibaigus, jis turi būti pratęstas ir galioti visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį.
III.1.5)

Informacija apie rezervuotas sutartis

Pirkime rezervuota teisė dalyvauti tik: socialinei įmonei; neįgaliųjų socialinei įmonei; tiekėjui, kuriame dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes; tiekėjui, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Rangovas privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą – 5 proc. nuo Sutarties vertės su PVM.
2. Rangovui nustatoma 500 EUR vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus ir kitus Sutarties pažeidimus, surašant pažeidimo (defektinį) aktą už kiekvieną nustatytą atvejį.
3. Rangovas pradelsęs darbų atlikimo terminus moka Užsakovui 100 EUR dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.
4. Rangovui nustatoma 5000 EUR vertės bauda už kiekvieną Sutarties vykdymo metu pasitelktą, tačiau Sutartyje nustatyta tvarka neišviešintą subrangovą, kitą ūkio subjektą.
5. Jeigu dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo sutartinės prievolės neįvykdomos ir dėl to Užsakovas neįsisavina ir praranda iš kitų finansavimo šaltinių skirtas lėšas, Rangovas įsipareigoja savo lėšomis atlyginti 30 procentų nurodytų Užsakovo patirtų nuostolių, skaičiuojant nuo Sutarties vertės su PVM.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-05-17
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-08-17
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-05-17
Vietos laikas:  13:45
Vieta:  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1.Tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, posėdyje.
2.Stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131 LT
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-04-30

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?