CVPP

Skelbimas apie projekto konkursą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
124241078
S. Konarskio g. 49
Vilnius
03123
LT
Asmuo ryšiams: Linas Kaminskas
Telefonas: +370 52363236
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.lrt.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=586523
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
šiuo adresu: 
Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1
Vilnius
09310
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija būstinės S. Konarskio g. 49, Vilniuje, atviras architektūrinis projekto konkursas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. Konkurso objektas: VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija būstinės S. Konarskio g.
49, Vilniuje, projektinių pasiūlymų, techninio projekto, BIM modelio, pagrindinių pastato erdvių
interjerų projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo bei statinio projekto
vykdymo priežiūros paslaugos.
2. Konkurso tikslai:
2.1. išrinkti geriausiai urbanistinius, architektūros ir funkcinius aspektus bei kitus reikalavimus, išvardintus konkurso sąlygose ir jų prieduose, atitinkančią VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija būstinės S. Konarskio g. 49, Vilniuje, projekto architektūrinę idėją;
2.2. po architektūrinės idėjos išrinkimo su konkurso laimėtoju neskelbiamų derybų būdu (žr. konkurso sąlygų skyrių II.17. „Neskelbiamos derybos“) įsigyti projektinių pasiūlymų, techninio projekto, BIM modelio, pagrindinių pastato erdvių interjerų projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Dalyvauti gali tik tam tikros profesijos asmenys: taip
Nurodykite profesiją: Tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, atsakingą už sutarties
vykdymą ir turintį kvalifikaciją (diplomą, atestatą, licenciją ar pan.), kuri leidžia savo šalyje užsiimti architekto veikla.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.2)

Konkurso tipas

Atviras konkursas
IV.1.9)

Projektų vertinimo kriterijai

Projektų vertinimo kriterijai ir jų apibūdinimas, paaiškinimas pateikti konkurso sąlygų 55 punkte.
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-09-23
Vietos laikas:  14:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti parengti projektai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.3)

Apdovanojimai ir vertinimo komisija

IV.3.1)

Informacija apie prizą (-us)

Bus skiriamas (-i) prizas (-ai): taip
Skiriamo (-ų) prizo (-ų) skaičius ir vertė:  Konkurso laimėtojams skiriamos premijos:
I vieta - 12 000 Eur;
II vieta - 8 000 Eur;
III vieta - 5 000 Eur.
Perkančioji organizacija neįsipareigoja kompensuoti jokių galimų mokesčių ar kitų išlaidų, jei jų atsirastų konkurso laimėtojo šalyje dėl gautos piniginės premijos.
IV.3.2)

Išsami informacija apie mokėjimus visiems dalyviams

Piniginės premijos konkurso laimėtojams išmokamos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po galutinių konkurso rezultatų paskelbimo, t. y. pasibaigus pretenzijų pateikimo terminui.
IV.3.3)

Paskesnės sutartys

Pasibaigus konkursui bus sudaryta viešojo paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų:  taip
IV.3.4)

Vertinimo komisijos sprendimas

Vertinimo komisijos sprendimas yra privalomas perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui:  taip

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Projektų pasiūlymų pateikimo adresas: projekto pasiūlymas perkančiajai organizacijai turi būti pateiktas:
1. elektroninėmis priemonėmis, naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) priemonėmis (CVP IS Vokas 1 ir CVP IS Vokas 2), adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/;
2. fizinės formos vokuose (fizinės formos Vokas 1 (pakuotė - planšetės) ir fizinės formos Vokas 2 (pakuotė - maketas)), kurie turi būti pateikti šiuo adresu: Lietuvos architektų sąjunga, Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva, iki skelbime apie konkursą nurodyto termino pabaigos, Lietuvos laiku (GMT+2).
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-07-01

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?