CVPP

Mažos vertės skelbimas

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu

Darbai

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Utenos rajono savivaldybės administracija
188710442
Utenio a. 4
Utena
28503
LT
Asmuo ryšiams: Viktoras Vieversys
Telefonas: +370 38964044
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.utena.lt

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=610422
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu

II dalis: Pirkimo objektas ir kita informacija

II.1)

Pavadinimas

Neįgaliųjų panduso įrengimas adresu Taikos g. 22, Utena
II.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.3)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.5)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-12-07
Vietos laikas:  13:25

III dalis: Papildoma informacija

III.1)

Papildoma informacija

Papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo (jeigu toks (-ie) buvo paskirtas (-i) teisės aktų nustatyta tvarka) parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu. Papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, jeigu jos neviršija 15 (penkiolika) procentų Pradinės Sutarties vertės bei Užsakovo numatyto pirkimo objekto finansavimo ribų. Jei būtina atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą ir motyvuotą pagrįstumą, sudarytą pagal Sutartyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus. Papildomi darbai įsigyjami Sutartyje nustatyta tvarka iš Rangovo, pasirašant papildomą susitarimą dėl Sutarties keitimo, koreguojant Sutarties kainą.
Kito pobūdžio papildomi darbai įsigyjami vykdant atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ar Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše, patvirtintame Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
III.2)

Paskelbimo data

2021-11-30

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?