CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Anykščių rajono savivaldybės administracija
188774637
J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Anykščiai
29111
LT
Asmuo ryšiams: Algirdas Balaišis
Telefonas: +370 38142315
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.anyksciai.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūra Anykščių rajono seniūnijose
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

50230000  -  Remonto, priežiūros ir panašios paslaugos, susijusios su keliais ir kitais įrenginiais
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos paslaugos, susujusios su Anykščių r. seniūnijose esančių vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūra ir remontu. Priežiūros paslaugos apima kelių greideriavimą, kelkraščių skutimą, asfalto išdaužų sutvarkymą, sniego valymą žiemos laikotarpiu, slidžių kelių ir šaligatvių barstymą žiemos laikotarpiu, šaligatvių ir dangos prie šaligatvių valymą. Priežiūros paslaugoms priskiriami smulkūs remonto darbai: šaligatvių dangos atstatymas, vejos ir kelio bortų pakeitimas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  322314.05  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Anykščių r. Kavarsko sen., Kurklių sen., Skiemonių sen., Debeikių sen. teritorijose esančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių bei jų priklausinių priežiūra
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90610000  -  Gatvių valymo ir šlavimo paslaugos
90620000  -  Sniego valymo paslaugos
98350000  -  Miesto aplinkotvarkos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Anykščių r. Kavarskosen., Kurklių sen., Skiemonių sen., Debeikių sen.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Prižiūrimų gatvių ilgiai:
Kavarsko se. - 192 km.
Kurklių sen. -204 km.
Skiemonių sen. - 121 km.
Debeikių sen. -158 km.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Anykščių rajono Svėdasų sen., Andrioniškio sen., Viešintų sen., Troškūnų sen., Traupio sen. teritorijose esančių vietinės reikšmės kelių ir jų priklausinių priežiūra
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90610000  -  Gatvių valymo ir šlavimo paslaugos
90620000  -  Sniego valymo paslaugos
98350000  -  Miesto aplinkotvarkos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Anykščių r. Svėdasų sen., Andrioniškio sen., Viešintų sen., Troškūnų sen., Traupio sen. teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Prižiūrimų gatvių ilgiai:
Andrioniškio sen. - 47,5 km.
Svėdasų sen. - 156 km.
Traupio sen. - 89 km.
Troškūnų sen. - 182 km.
Viešintų sen. - 115 km.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 211-514937
2020-680183

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: Nr. 1-SU-675

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: Anykščių r. Kavarsko sen., Kurklių sen., Skiemonių sen., Debeikių sen. teritorijose esančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių bei jų priklausinių priežiūra

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-12-17
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  taip
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB „Kurklių karjeras“
154152660
Kavarsko g.,12, Kurklių sen.
Kurklių mstl.
LT
Telefonas: +370 61605689
El. paštas: info@karjeras.lt

Rangovas yra MVĮ : taip
UAB „Ukmergės versmė“
282824550
Versmės g. 2., Šventupės k.
Ukmergė
LT
Telefonas: +370 34060032
El. paštas: versme@ukversme.lt

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  173553.72  EUR
Mažiausios kainos pasiūlymas:  148760.33  EUR / Didžiausios kainos pasiūlymas:  148760.33  EUR   į kurį atsižvelgta
V.2.5)

Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Vertė be PVM:  29752.07  EUR
Dalis:  20 %
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:  
Subrangovams numatoma perduoti dalį greideriavimo, sniego valymo ir žvyravimo paslaugų.

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: Nr. 1-SU-676

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: Anykščių rajono Svėdasų sen., Andrioniškio sen., Viešintų sen., Troškūnų sen., Traupio sen. teritorijose esančių vietinės reikšmės kelių ir jų priklausinių priežiūra

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-12-17
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  taip
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB „Ukmergės versmė“
282824550
Versmės g. 2, Šventupės k.
Ukmergės m.
LT
Telefonas: +370 34060032
El. paštas: versme@ulversme.lt

Rangovas yra MVĮ : ne
UAB „Kurklių karjeras“
154152660
Kavarsko g. 12, Kurklių se.
Kurkliai
LT
Telefonas: +370 61605689
El. paštas: info@karjeras.lt

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  173553.72  EUR
Mažiausios kainos pasiūlymas:  173553.72  EUR / Didžiausios kainos pasiūlymas:  173553.72  EUR   į kurį atsižvelgta
V.2.5)

Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Vertė be PVM:  34710.74  EUR
Dalis:  20 %
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:  
Subrangovams perduodama dalis greideriavimo, sniego valymo ir žvyravimo paslaugų.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9, Panevėžys
Panevėžys
LT-35175
LT
Telefonas: +370 45468765

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūros terminai nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 102,103,104,105 straipsniuose.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-01-14

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?