CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Molėtų rajono savivaldybės administracija
188712799
Vilniaus g. 44, Molėtai
Molėtai
33140
LT
Asmuo ryšiams: Dainius Zaleckas
Telefonas: +370 38354785
Faksas: +370 38351442
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.moletai.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=602400
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kementos gatvės Giedraičių mstl., Molėtų r. rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų takus
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233120  -  Kelių tiesimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Gatvės ilgis – apie 220 m, važiuojamosios dalies plotis apie 5,0 m, nuovažų įrengimas - apie 100 kv. m, betono trinkelių dangos plotas apie 313 kv. m, apšvietimo tinklų ilgis apie -240 m, šviestuvų skaičius-7 vnt., lietaus nuotekų tinklų įrengimas-apie 232 m.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233120  -  Kelių tiesimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kementos g., Giedraičių mst., Molėtų r. sav.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Gatvės ilgis – apie 220 m, važiuojamosios dalies plotis apie 5,0 m, nuovažų įrengimas - apie 100 kv. m, betono trinkelių dangos plotas apie 313 kv. m, apšvietimo tinklų ilgis apie -240 m, šviestuvų skaičius-7 vnt., lietaus nuotekų tinklų įrengimas-apie 232 m.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 5
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Jeigu darbai nebus baigti per 4 (keturi) mėnesius nuo darbų pradžios, darbų pabaigos terminas, esant nenugalimai jėgai ar Sutarties 4.6 punkte numatytiems atvejams bei Rangovo rašytiniam prašymui ir Užsakovo raštu išreikštam sutikimui, gali būti pratęsiamas vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 1 (vienas) mėnesiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto kodas: 06.2.1-TID-R-511-91-0010. Projekto pavadinimas: Saugaus eismo priemonių diegimas Molėtų rajono Giedraičių miestelyje. Programos pavadinimas: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkimo vykdytojas
reikalauja, kad tekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų
pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią
kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir
preliminariai patvirtinančią, kad nėra tekėjo pašalinimo
pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45
straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų
dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra
patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo
reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo
viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p.
16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų
dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos
sukurta elektronine forma.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis – 10 proc. bauda nuo Sutartyje numatytos bendros Sutarties kainos be PVM.
Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti Sutarties 7.1 punkte numatyto procentinio dydžio baudą nuo Sutartyje numatytos bendros Sutarties kainos be PVM. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti baudą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia šį reikalavimą bei nurodo protingą terminą trūkumams pašalinti. Bauda garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginta žala, atsiradusi dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-10-29
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-10-29
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Vilniaus g. 44, Molėtai
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai ar Jų įgalioti asmenys nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

ESO elektros tinklų perkėlimo ar iškėlimo išlaidų tiekėjams savo pasiūlymuose nevertinti. Darbų pradžia - 2022 m. kovo 15 d.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Panevėžys
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII
skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-10-14

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?