CVPP

Mažos vertės skelbimas

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu

Darbai

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=598693
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu

II dalis: Pirkimo objektas ir kita informacija

II.1)

Pavadinimas

Palangos miesto, Mokyklos gatvės, unikalus Nr. 4400-5279-1143 rekonstravimas, įrengiant autobusų stotelę su peronu, darbų pirkimas
II.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.3)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Susijusių projektų ir projektų paraiškų, pateiktų sąrašas: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos pagal priemonę 04.5.1-TID-R-514 Darnaus judumo priemonių diegimas Palangos mieste.
II.5)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-10-04
Vietos laikas:  10:00

III dalis: Papildoma informacija

III.1)

Papildoma informacija

1. Sutarties pradžia: sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais sutarties Šalys ir rangovas pateikia užsakovui: sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, su užsakovu suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija su užsakovu suderintas kalendorinis darbų atlikimo grafikas turi būti pateikti ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.
2. Sutarties pabaiga – 6 kalendoriniai mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atliktos statybos užbaigimo procedūros. Statybos užbaigimo procedūras organizuoja rangovas (užsakovui suteikus įgaliojimus pateikti prašymą statybos užbaigimui sistemoje „Infostatyba“). Užbaigimo procedūras rangovas privalo atlikti per 1 kalendorinį mėnesį.
3. Darbus atlikti rangovas privalo per 4 kalendorinius mėnesius. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus gautas statybos užbaigimo aktas/ deklaracija, atlikti sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, parengtos požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, statinių geodezinės išpildomosios nuotraukos, statinių kadastrinių matavimų bylos suderintos su VĮ Registrų centras ir užsakovui perduoti visi STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriuje nurodyti ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos rangovas turi pateikti užsakovui teisėtai saugoti.
4. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo rangovo, sutarties ir darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą vienam kalendoriniam mėnesiams.
5. Už gatvės rekonstravimo atliktas paslaugas ir darbus Užsakovas apmoka ES ir Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, dalimis, pagal iki einamojo mėnesio 25 dienos gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų ar paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras).
5.1. Už gatvės rekonstravimo darbus ir paslaugas finansuojamas ES lėšomis per 5 darbo dienas po lėšų gavimo iš ES, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų.
5.2. Už gatvės rekonstravimo darbus ir paslaugas, Palangos miesto savivaldybės administracijos biudžeto lėšomis per 30 kalendorinių dienų.
5.3. Galutinis Rangovo faktiškai atliktų statybos darbų įvertinimas ir atsiskaitymas atliekamas remiantis kontrolinių bandymų rezultatais ir geodezinėmis išpildomosiomis nuotraukomis.
6. Galimas atsiskaitymas su subrangovais.
7. Maksimali pirkimo vertė 35 220,00 EUR su PVM.
III.2)

Paskelbimo data

2021-09-21

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?