CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
288601650
Lukiškių g. 2
Vilnius
01512
LT
Asmuo ryšiams: Šarūnas Leišis
Telefonas: +370 52199355
Faksas: +370 52194465
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://finmin.lrv.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=604336
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Ekonomikos ir finansų reikalai

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vieningos iždo sąskaitos informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72000000  -  IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – Vieningos iždo sąskaitos informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugos. Vykdant paslaugų sutartį planuojama sukurti organizacines (valdymo), metodines bei informacinių technologijų priemones vieningos iždo sąskaitos sistemos valdymo modeliui įgyvendinti, t. y. sukurti ir įdiegti Valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų valdymo informacinę sistemą, kurioje būtų tvarkomos sąskaitos, kuriose laikomi valstybės piniginiai ištekliai bei biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų lėšos. Finansų ministerija, kaip valstybės iždo valdytojas, vykdytų mokėjimo operacijas šiose sąskaitose bei užtikrintų mokėjimo infrastruktūros prieigos priemonių suteikimą.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 3277200.83  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72000000  -  IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – Vieningos iždo sąskaitos informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugos. Vykdant paslaugų sutartį planuojama sukurti organizacines (valdymo), metodines bei informacinių technologijų priemones vieningos iždo sąskaitos sistemos valdymo modeliui įgyvendinti, t. y. sukurti ir įdiegti Valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų valdymo informacinę sistemą, kurioje būtų tvarkomos sąskaitos, kuriose laikomi valstybės piniginiai ištekliai bei biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų lėšos. Finansų ministerija, kaip valstybės iždo valdytojas, vykdytų mokėjimo operacijas šiose sąskaitose bei užtikrintų mokėjimo infrastruktūros prieigos priemonių suteikimą.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Specialistų profesinė patirtis  /  Lyginamasis svoris:  40
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Sistemos atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams  /  Lyginamasis svoris:  20
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  40
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 3277200.83  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 20
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu privalo pateikti EBVPD, patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo dėl konkurso sąlygų 3.1 punkte nurodytų pašalinimo pagrindų. EBVPD forma pateikiama Konkurso sąlygų 4 priede (EBVPD pildomas Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje adresu: https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu). Komisija tiekėją pašalina iš konkurso bet kuriame konkurso etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš konkursą ar jo metu jis atitinka bent vieną iš konkurso sąlygų 3.1 punkte nustatytų pašalinimo pagrindų.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Konkursą laimėjęs tiekėjas, per 5 (penkias) d. d. po sutarties pasirašymo dienos turi pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba Lietuvos Respublikos ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštas kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 70.000,00 Eur (septyniasdešimt tūkstančių eurų). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti tiek, kiek galioja sutartis, t. y. 20 (dvidešimt) mėnesių. Pirkimo sutartis įsigalioja, kai tiekėjas pateikia reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą ir sutartį pasirašo visos pirkimo sutarties šalys.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-11-30
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-11-30
Vietos laikas:  09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-10-25

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?