CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Visaginas
31152
LT
Asmuo ryšiams: Artiom Valujev
Telefonas: +370 52595464
NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.iae.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=578768
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Ignalinos atominės elektrinės veiklos nutraukimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Inžinerinės paslaugos, susijusios su Ignalinos atominės elektrinės reaktorių šerdžių išmontavimu
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71350000  -  Inžinerinės mokslinės techninės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

1.1. Perkančioji organizacija perka pirkimo dokumentų E dalyje pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas, kurios preliminariai apima:
Poetapį 1A:
1 užduotį. – Parengiamieji darbai ir duomenų rinkimas;
1.1 subužduotį. – Metodinio(-ių) dokumento(-ų) parengimas
1.2 subužduotį. - Projektavimo pagrindų dokumentų parengimas;
2 užduotį. - Projektavimo variantų vertinimo ataskaitos parengimą;
Poetapį 1B:
3 užduotį. - Konceptualaus projekto parengimą;
4 užduotį - Trūkumų analizės ataskaitos parengimą.
Perkančioji organizacija planuoja sudaryti pagrindines sutartis dėl kiekvieno poetapio (1A ir 1B) atskirai. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visų nurodytų paslaugų. Taip pat perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visas paslaugas iš kiekvieno tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta preliminarioji sutartis.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 11000000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71350000  -  Inžinerinės mokslinės techninės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1.1. Perkančioji organizacija perka pirkimo dokumentų E dalyje pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas, kurios preliminariai apima:
Poetapį 1A:
1 užduotį. – Parengiamieji darbai ir duomenų rinkimas;
1.1 subužduotį. – Metodinio(-ių) dokumento(-ų) parengimas
1.2 subužduotį. - Projektavimo pagrindų dokumentų parengimas;
2 užduotį. - Projektavimo variantų vertinimo ataskaitos parengimą;
Poetapį 1B:
3 užduotį. - Konceptualaus projekto parengimą;
4 užduotį - Trūkumų analizės ataskaitos parengimą.
Perkančioji organizacija planuoja sudaryti pagrindines sutartis dėl kiekvieno poetapio (1A ir 1B) atskirai. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visų nurodytų paslaugų. Taip pat perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visas paslaugas iš kiekvieno tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta preliminarioji sutartis.
Metodinio(-ių) dokumento(-ų) pagal 1.1 subužduotį; projektavimo variantų vertinimo ataskaitos pagal 2 užduotį, išskyrus veiklą, susijusią su statybos ir (arba) rekonstrukcijos darbų kaštų apskaičiavimu; konceptualaus projekto, pagal 3 užduotį, parengimo užduotys laikomos esminėmis užduotimis, kurios turi būti atliktos paties pasiūlymą pateikusio tiekėjo (tiekėjų grupės narių), kuris pats atitinka PD A dalies 15.2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir negali būti perduotos vykdyti subtiekėjams.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 11000000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 1095
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Preliminarioji sutartis Šalių susitarimu gali būti pratęsta, jei bendras visų tokių pratęsimų terminas yra ne ilgesnis kaip 365 dienos ir jei Preliminariosios sutarties suma nėra išnaudota bei Pirkėjas išreiškia norą pratęsti Preliminariąją sutartį.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas finansuojamas Ignalinos programos R3D projekto lėšomis.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tuo atveju, jeigu Teikėjas atsisako sudaryti pagrindinę sutartį per nustatytą terminą, arba jei pagrindinė sutartis nėra sudaryta arba ji neįsigalioja dėl priežasčių, už kurias atsako Teikėjas arba kurios yra priskirtinos Teikėjui, tai laikoma esminiu preliminariosios sutarties pažeidimu ir Pirkėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti preliminariąją sutartį bei reikalauti Teikėjo sumokėti baudą, kurios vertė yra 5% nuo nesudarytos ar atsisakomos sudaryti pagrindinės sutarties kainos.
Už pagrindinių sutarčių įsipareigojimų nesilaikymą numatytos sankcijos Pirkimo dokumentų B dalies Pagrindinės sutarties 6 skyriuje.
Už paslaugas tiekėjui sumokama Pirkimo dokumentų B dalies Preliminariosios sutarties 6.4. punkte ir Pagrindinės sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius:  2
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-10-07
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Anglų, Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2022-07-04
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-10-07
Vietos laikas:  09:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su
elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų
nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Stebėtojai į komisijos
posėdžius nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pasiūlymai turi būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis (CVP IS).
2. Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir nebus vertinami. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik prekių tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu: http://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą elektronine forma. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui turi būti pateikiama pirmo pareikalavimo, besąlyginė, neatšaukiama banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas ne mažesnei kaip 300.000,00 eurų sumai.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Panevėžys
LT
Telefonas: +370 4546583

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-05-25

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?