CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
188601279
Siesikų g. 19
Vilnius
07170
LT
Asmuo ryšiams: Artūras Jakubauskas
Telefonas: +370 52491650
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vmvt.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Veterinarija ir maisto sauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kompiuterinės ir balso perdavimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

50312000  -  Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos kompiuterinės ir balso perdavimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  205700.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Kompiuterinės ir balso perdavimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

50310000  -  Biurų įrangos priežiūra ir remontas
50323100  -  Kompiuterių periferinės įrangos priežiūra
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Visi Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos padaliniai esantys Lietuvos Respublikoje
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos kompiuterinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Balso perdavimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

50310000  -  Biurų įrangos priežiūra ir remontas
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius, Siekikų g. 19, Lietuvos Respublika
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos balso perdavimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 207-503763
2020-645968

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: T2-6

Pirkimo dalies Nr.: 1 ir 2

Pavadinimas: Kompiuterinės ir balso perdavimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2021-01-14
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB Eit sprendimai
226107940
Vilnius
LT

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  205700.00  EUR
V.2.5)

Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:  
Samsung įrangos remontą atliks UAB Atea, Canon įrangos remontą atliks UAB Orgsita

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-01-21

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?