CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB "Lietuvos geležinkeliai"
110053842
Mindaugo g. 12
Vilnius
03603
LT
Asmuo ryšiams: Jolanta Šipkauskienė
Telefonas: +370 61855783
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.litrail.lt

I.6)

Pagrindinė veikla

Geležinkelio paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Centralizuotas šilumos pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

09323000  -  Centralizuotas šilumos tiekimas
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Centralizuotas šilumos pirkimas
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Vertė be PVM:  964000.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Centralizuotas šilumos pirkimas LTG TVPC
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

09323000  -  Centralizuotas šilumos tiekimas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamas centralizuota šiluma - 6000 Mwh.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Centralizuotas šilumos pirkimas LTG Link
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

09323000  -  Centralizuotas šilumos tiekimas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkama centralizuota šiluma - 3600 Mwh.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Centralizuotas šilumos pirkimas LTG Infra
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

09323000  -  Centralizuotas šilumos tiekimas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkama centralizuota šiluma - 14500 Mwh.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties
    • konkurencijos nebuvimas dėl techninių priežasčių
Paaiškinimas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 str. 1 ir 2 dalimis, šilumos tiekimo veikla yra licencijuojama. Licencijų išdavimo tvarką ir taisykles tvirtina Vyriausybė, o licencijas išduoda Valstybinės energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) (iki 2019 m. liepos 1 d. buvusi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija). Minėto įstatymo 30 str. 4 d. yra nustatyta, kad licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje nustatytoje teritorijoje.
Vadovaujantis VERT interneto svetainėje, prieinamoje adresu https://www.regula.lt/siluma/Puslapiai/licencijavimas/licenciju-turetojai.aspx skelbiama informacija apie licencijų turėtojus, turinčius teisę vykdyti šilumos tiekimo veiklą Vilniaus miesto savivaldybėje – Vilniaus mieste, tokia licencija yra suteikta AB „Vilniaus šilumos tinklai“.
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotoje licencijoje Nr. L4-ŠT-60 bei 2017 m. kovo 30 d. nutarime Nr. O3-102, (Priedas Nr. 1) nurodyta, kad AB “Vilniaus šilumos tinklai” vykdo veiklą Vilniaus miesto savivaldybėje – Vilniaus mieste, išskyrus kitose Vilniaus miesto savivaldybės ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas.
Vadovaujantis Vilniaus savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija, prieinama adresu https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/aplinkosauga-ir-energetika/siluma/informacija-apie-silumos-tiekejus-2/, (Priedas Nr. 2) Vilniaus miestui šilumą tiekia trys šilumos ir karšto vandens tiekėjai – AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Balterma ir KO“ ir UAB „Vilniaus valda“.
Pažymėtina, kad LTG naudojami šildymo prietaisai, kurie nustatyta tvarka yra prijungti prie šilumos perdavimo tinklų yra adresais nurodytais 1 lentelėje, ir visi šie objektai patenka į Vilniaus miesto savivaldybės teritoriją, kurią apima būtent AB „Vilniaus šilumos tinklai“ turima licencija. Alternatyvių šilumos tiekėjų nėra. Vietinės šildymo sistemos taip pat nėra, nes jos įrengimas neekonomiškas.
Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunkčiu, prašome pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu iš vienintelio galimo tiekėjo AB „Vilniaus šilumos tinklai“.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2021/S 030-073188
2021-689098

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SUT(LG)-67

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: Centralizuotas šilumos pirkimas LTG TVPC

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2021-02-25
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas ( Ar sutinkate skelbti? taip )

AB Vilniaus šilumos tinklai
124135580
Vilnius
LT

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM) ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  240000.00  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SUT(LGKL)-58

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: Centralizuotas šilumos pirkimas LTG Link

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2021-02-24
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas ( Ar sutinkate skelbti? taip )

AB Vilniaus šilumos tinklai
124135580
Vilnius
LT

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM) ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  144000.00  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SUT(LGI)-117

Pirkimo dalies Nr.: 3

Pavadinimas: Centralizuotas šilumos pirkimas LTG Infra

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2021-02-25
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas ( Ar sutinkate skelbti? taip )

AB Vilniaus šilumos tinklai
124135580
Vilnius
LT

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM) ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  580000.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-03-01

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?