CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Alytaus profesinio rengimo centras
300039337
Putinų g. 40
Alytus
62321
LT
Asmuo ryšiams: Dovilė Barauskienė
Telefonas: +370 31577979
El. paštas: pirkimai@aprc.lt
Faksas: +370 31577979
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.aprc.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=578956
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Saulės elektrinių įrengimo darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45251100  -  Elektros jėgainių statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas: saulės elektrinių projektavimo, derinimo, stogo konstrukcijų ekspertizės paslaugos, saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įranga ir jos įrengimas, derinimas ant Putinų g. 40, Alytus; A. Jonyno g. 12A, Alytus, A. Sakalausko g. 10, pastatų stogų, darbai (toliau – darbai), įskaitant derinimą, saulės elektrinės pridavimą VEI ir leidimų gaminti elektros energiją gavimą. Pirkimas skaidomas į atskiras 3 (tris) pirkimo dalis.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 176529.18  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Saulės elektrinių įrengimo darbai
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

09331200  -  Saulės fotovoltiniai moduliai
09332000  -  Saulės energijos įranga
71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Putinų g. 40, Alytus
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1 pirkimo dalis - Saulės elektrinė projektuojama, stogo konstrukcijų ekspertizės atliekama, įranga pristatoma, saulės elektrinės įrengimo darbai atliekami ir saulės elektrinės priduodama VEI ir leidimas gaminti elektros energiją gaunamas objektui: Putinų g. 40, Alytus. Techniniai, kokybiniai parametrai ir rodikliai, detalūs perkamų prekių aprašymai, kiekiai ir reikalavimai darbų apimtys yra nurodyti šiose konkurso sąlygose ir jų 1, 4, 5, 6, prieduose;
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 77906.41  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 9
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Rangovo prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas pirkimo Užsakovo ir Rangovo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Saulės elektrinių projektavimas, įranga ir jos įrengimo darbai bus finansuojami Klimato kaitos programos lėšomis įgyvendinant projektą „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas Alytaus profesinio rengimo centre“, sutarties Nr. (29-2-10)-APVA-94.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Saulės elektrinių įrengimo darbai
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45251100  -  Elektros jėgainių statybos darbai
09331200  -  Saulės fotovoltiniai moduliai
09332000  -  Saulės energijos įranga
71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
A. Jonyno g. 12, Alytus
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

2 pirkimo dalis - Saulės elektrinė projektuojama, stogo konstrukcijų ekspertizės atliekama, įranga pristatoma, saulės elektrinės įrengimo darbai atliekami ir saulės elektrinės priduodama VEI ir leidimas gaminti elektros energiją gaunamas objektui: A. Jonyno g. 12, Alytus. Techniniai, kokybiniai parametrai ir rodikliai, detalūs perkamų prekių aprašymai, kiekiai ir reikalavimai darbų apimtys yra nurodyti šiose konkurso sąlygose ir jų 2, 7, 8, 9 prieduose;
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 77906.41  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 9
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Rangovo prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas pirkimo Užsakovo ir Rangovo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Saulės elektrinių projektavimas, įranga ir jos įrengimo darbai bus finansuojami Klimato kaitos programos lėšomis įgyvendinant projektą „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas Alytaus profesinio rengimo centre“, sutarties Nr. (29-2-10)-APVA-94.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Saulės elektrinių įrengimo darbai
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45251000  -  Jėgainių ir katilinių statybos darbai
71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
09332000  -  Saulės energijos įranga
09331200  -  Saulės fotovoltiniai moduliai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
A. Sakalausko g. 10, Alytus
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

3 pirkimo dalis - Saulės elektrinė projektuojama, stogo konstrukcijų ekspertizės atliekama, įranga pristatoma, saulės elektrinės įrengimo darbai atliekami: A. Sakalausko g. 10, Alytus. Techniniai, kokybiniai parametrai ir rodikliai, detalūs perkamų prekių aprašymai, kiekiai ir reikalavimai darbų apimtys yra nurodyti šiose konkurso sąlygose ir jų 3, 10, 11 prieduose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 20716.36  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 9
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Rangovo prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas pirkimo Užsakovo ir Rangovo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Saulės elektrinių projektavimas, įranga ir jos įrengimo darbai bus finansuojami Klimato kaitos programos lėšomis įgyvendinant projektą „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas Alytaus profesinio rengimo centre“, sutarties Nr. (29-2-10)-APVA-94.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Tiekėjai pateikia EBVPD - aktualią tiekėjo deklaraciją, pakeičiančią kompetetingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 45 str. nuostatomis. EBVPD parengiamas pagal stansartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016-01-05 Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma EBVPD standartinė forma (OL2016 L3, p.16)
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užkrinimo būdas – bauda. Rangovas, nepagrįstai praleidęs Sutartyje numatytą galutinį Darbų atlikimo terminą, moka Užsakovui 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Jeigu yra nepasiekta Rangovo pasiūlyme nurodyto pagaminti elektros kiekio per ataskaitinius metus, kurį Rangovas įsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir sumontuota saulės elektrine, reikšmė per Sutartyje nurodytą stebėsenos laikotarpį, Rangovas moka Užsakovui pirmais, antrais ir trečiais ataskaitiniais stebėsenos metais baudą.Sutarties projektas pridėtas prie pirkimo dokumentų.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-06-10
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-06-10
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Alytaus profesinio rengimo centras, Putinų g. 40, Alytus

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-05-19

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?