CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Jonavos rajono savivaldybės administracija
188769070
Žeimių g. 13
Jonava
55158
LT
Asmuo ryšiams: Monika Zaleckytė
Telefonas: +370 34947562
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.jonava.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Nekilnojamojo turto rinkos vertės ir inžinerinių tinklų su įrenginiais, elektros perdavimo linijų su įrenginiais, inžinerinių tinklų įrangos rinkos vertės nustatymas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79419000  -  Vertinimo konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – Nekilnojamojo turto rinkos vertės ir inžinerinių tinklų su įrenginiais, elektros perdavimo linijų su įrenginiais, inžinerinių tinklų įrangos rinkos vertės nustatymas (toliau – Paslaugos).
Pirkimas skaidomas į 2 atskiras pirkimo objekto dalis:
I pirkimo objekto dalis – Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymas;
II pirkimo objekto dalis – Inžinerinių tinklų su įrenginiais, elektros perdavimo linijų su įrenginiais, inžinerinių tinklų įrangos rinkos vertės nustatymas.
Perkamos paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo, civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nuostatas bei pirkimo dokumentų sąlygas.
Perkamos paslaugos ir jų preliminarios apimtys nurodytos Konkurso sąlygose.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  33057.86  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79419000  -  Vertinimo konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Jonavos rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos paslaugos ir jų preliminarios apimtys:
Buto, gyvenamosios patalpos (ar jų dalies), be priklausinių vertės nustatymo paslauga – apie 125 vnt.;
Buto, gyvenamosios patalpos (ar jų dalies), su priklausiniais ir kitais (kiemo) statiniais (ir jam priskirtu žemės sklypu) vertės nustatymo paslauga – apie 10 vnt.;
Gyvenamojo namo (ar jo dalies) su priklausiniais ir kitais (kiemo) statiniais (ir jam priskirtu žemės sklypu) vertės nustatymo paslauga – apie 13 vnt.;
Negyvenamosios paskirties pastato su priklausiniais, kurių plotas mažiau nei 1000 kv. m. (ir jam priskirtu žemės sklypu) vertės nustatymo paslauga – apie 8 vnt.;
Negyvenamosios paskirties pastato su priklausiniais, kurių plotas lygus/daugiau kaip 1000 kv. m. (ir jam priskirtu žemės sklypu) vertės nustatymo paslauga – apie 4 vnt.;
Ūkinių pastatų (sandėliukai, daržinės, tvartai, garažai, viralinės, rūsiai, pirtys ir pan.) vertės nustatymo paslauga – apie 10 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Pabėgėlių integracijos skatinimas“ kodas MRF-18-G-LTU, ES lėšos „Socialinio būsto plėtra Jonavos rajono savivaldybėje“, kodas Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-21-0006.
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas elektroninėmis priemonėmis, visa dokumentacija skelbiama CVP IS.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Inžinerinių tinklų su įrenginiais, elektros perdavimo linijų su įrenginiais, inžinerinių tinklų įrangos rinkos vertės nustatymas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79419000  -  Vertinimo konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Jonavos rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos paslaugos ir jų preliminarios apimtys:
Inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų, lietaus nuotekų tinklų ir pan.) su įrenginiais (šuliniai ir pan.) vertės nustatymo paslauga – apie 90 vnt.;
Elektros perdavimo linijų su elektros įrenginiais (kompleksinė transformatorinė, stulpinė transformatorinė, paskirstymo įrenginiai ir pan.) vertės nustatymo paslauga – apie 30 vnt.;
Inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų, elektros) įrangos vertės nustatymo paslauga – apie 5 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas elektroninėmis priemonėmis, visa dokumentacija skelbiama CVP IS.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2021/S 081-208901
2021-675645

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1T-188

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2021-06-22
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  5
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

VĮ Registrų centras
124110246
Lvovo g. 25-101
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  16528.93  EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  16528.93  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1T-200

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: Inžinerinių tinklų su įrenginiais, elektros perdavimo linijų su įrenginiais, inžinerinių tinklų įrangos rinkos vertės nustatymas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2021-07-02
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "STIVVF"
300108858
Žiemių g. 9-16
Kaunas
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  16528.93  EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  16528.93  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-07-22

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?