CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kauno miesto savivaldybės administracija
188764867
Laisvės al. 96
Kaunas
44251
LT
Asmuo ryšiams: Agnė Mikalaikevičiūtė
Telefonas: +370 37423285
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=587634
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kauno miesto moksleivių praktinių įgūdžių ir lyderystės ugdymo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

80310000  -  Jaunimo mokymo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos Kauno miesto moksleivių praktinių įgūdžių ir lyderystės ugdymo paslaugos (įskaitant paslaugoms teikti skirtos Moksleivių praktinių įgūdžių ir lyderystės ugdymo programos parengimą) pagal sutarties projekte ir jo 1 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
Planuojamas preliminarus paslaugų kiekis per 12 mėnesių: po 90 akademinių valandų kiekvienai moksleivių grupei. Numatomas grupių skaičius - 2 grupės.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80310000  -  Jaunimo mokymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kauno miestas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos Kauno miesto moksleivių praktinių įgūdžių ir lyderystės ugdymo paslaugos (įskaitant paslaugoms teikti skirtos Moksleivių praktinių įgūdžių ir lyderystės ugdymo programos parengimą) pagal sutarties projekte ir jo 1 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
Planuojamas preliminarus paslaugų kiekis per 12 mėnesių: po 90 akademinių valandų kiekvienai moksleivių grupei. Numatomas grupių skaičius - 2 grupės.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta, bet ne ilgiau kaip dar 24 mėnesiams. Bendras sutarties galiojimo terminas negali viršyti 36 mėnesių.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Galimybė pratęsti pirkimo sutartį tomis pačiomis sąlygomis
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.
Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui 1 200 Eur dydžio sutarties įvykdymo užtikrinimą, išduotą banko ar kredito unijos, ar draudimo bendrovės, ar kito turinčio teisę verstis šia veikla garantuotojo, galiojantį iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo termino pabaigos. Užsakovui vienašališkai nutraukus sutartį dėl Paslaugų teikėjo kaltės (pvz., padaryto esminio sutarties pažeidimo), Užsakovas įgyja teisę reikalauti sumokėti visą sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą.
Sutarties įvykdymas taip pat bus užtikrinamas sutartyje numatytomis netesybomis (delspinigiais ir baudomis).
Užsakovas atsiskaito už tinkamai ir kokybiškai per praėjusį paslaugų teikimo laikotarpio (etapo) mėnesį suteiktas paslaugas per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra išrašoma ir pateikiama Užsakovui tik šalims suderinus ir pasirašius paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-07-28
Vietos laikas:  11:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-10-27
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-07-28
Vietos laikas:  11:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44132
LT
Telefonas: +370 37490941
Faksas: +370 37324164

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje
VI.5)

Paskelbimo data

2021-07-13

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?