CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
188603091
A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius
Vilnius
01516
LT
Asmuo ryšiams: Gintaras Vaskela
Telefonas: +370 52191240
Faksas: +370 52191240
NUTS kodas:  LT01 -  Sostinės regionas
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.smm.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=591625
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Komunikacijos kampanijos, skirtos patraukliai pristatyti STEAM srities mokslus ir jų teikiamas galimybes švietimo bendruomenei, sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79416000  -  Viešųjų ryšių paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos komunikacijos kampanijos, skirtos patraukliai pristatyti STEAM (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) srities mokslus švietimo bendruomenei, sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79416000  -  Viešųjų ryšių paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
A. Volano g. 2, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos komunikacijos kampanijos, skirtos patraukliai pristatyti STEAM (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) srities mokslus švietimo bendruomenei, sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugos - idėjos sukūrimas ir jos veiksmų įgyvendinimas. Planuojamas veiksmų viešojoje erdvėje laikotarpis: ne mažiau kaip 10 savaičių, preliminari pradžia 2021 m. spalio I pusė.
Paslaugų teikėjo teikiama idėja turi patraukliai perduoti pagrindinę komunikacijos kampanijos žinutę – regioniniai STEAM atviros prieigos centrai yra pagalba mokytojams ugdyti matematinį ir gamtamokslinį mokinių raštingumą, skatinti kūrybiškumą ir gebėjimą kurti ar pritaikyti technologijas praktikoje. Taip pat skatinti mokytojus organizuoti daugiau pamokų (užsiėmimų), skirtų ugdyti mokinių gebėjimus kūrybiškai technologijų pagalba spręsti šiuolaikiniame pasaulyje kylančius iššūkius; kryptingai formuoti palankų mokinių požiūrį į STEAM srities mokslų specialybes kaip įdomias ir perspektyvias, įgalinančias prisidėti prie geresnio pasaulio kūrimo.
Teikiamame komunikacijos idėjos aprašyme turi būti išsamiai aprašoma siūloma idėja ir visi idėjos įgyvendinimui pasirinkti veiksmai, pagrindžiamas idėjos išskirtinumas/šiuolaikiškumas, būtent tokios idėjos įgyvendinimo tikslingumas ir tinkamumas 2021 metais. Taip pat turi būti nurodyti tikėtini rezultatai. Paslaugų teikėjas pats kiekvienam veiksmui nurodo ir minimalius siektinus rodiklius (jei tai įmanoma), kurie bus pasiekti atliekant konkretų komunikacijos kampanijos veiksmą; ir/arba siektinus rodiklius visai komunikacijos kampanijos apimčiai. Nurodyti rodikliai bus įtraukiami į Paslaugų sutartį.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 41255.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 4
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 12.0.1-CPVA-V-202-01-0004 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija – Informavimas apie veiksmų programą

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nekeliami
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties šalis, uždelsusi laiku pagal šią sutartį įvykdyti savo įsipareigojimus, už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertė. Nepasiekus nurodytų rodiklių, bus proporcingai apmokama už dalį, kuri buvo pasiekta. Paslaugų teikimo laikotarpiu Paslaugų teikėjui nepasiekus įsipareigotų pasiekti rodiklių, už suteiktas paslaugas gali būti apmokama ne pilna apimtimi, t.y. apmokant pagal proporciją už pasiektą rodiklio dalį taip, kaip nurodyta sutartyje.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-08-26
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 1  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-08-26
Vietos laikas:  12:45
Vieta:  
A. Volano g. 2, Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su pasiūlymais Komisijos posėdyje (elektroninių vokų atplėšimo procedūroje) tiekėjai nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 2625645
Faksas: +370 2625645
Interneto adresas: http://www.vat.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Nustatyta pirkimo dokumentuose
VI.5)

Paskelbimo data

2021-08-13

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?