CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
288697120
L. Sapiegos g. 1
Vilnius
10312
LT
Asmuo ryšiams: Vita Motiejūnienė
Telefonas: +370 52719045
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaldep.lt

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=558899
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Pataisos pareigūnų rengimo ir kompetencijų ugdymo (kvalifikacijos kėlimo) poreikio bei atotrūkio analizės paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79314000  -  Galimybių tyrimas
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos pataisos pareigūnų rengimo ir kompetencijų ugdymo (kvalifikacijos kėlimo) poreikio bei atotrūkio analizės paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79314000  -  Galimybių tyrimas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šio pirkimo objektas yra Pataisos pareigūnų rengimo ir kompetencijų ugdymo (kvalifikacijos kėlimo) poreikio bei atotrūkio analizės paslaugos (toliau – paslaugos). Paslaugų tikslas – įvertinti pataisos pareigūnų rengimo bei kvalifikacijos kėlimo poreikį, suformuoti pataisos pareigūnų profilį bausmių vykdymo sistemai bei pateikti rekomendacijas dėl visų grandžių pataisos pareigūnų kompetencijų nustatymo ir jų ugdymo bei kvalifikacijos kėlimo turinio, nurodant kompetencijų ugdymo temas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 9
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutarties terminas gali būti pratęstas ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto identifikacijos duomenys: 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ tiesioginio finansavimo projektas „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ Nr. LT06-2-TM-TF-001.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, deklaruodamas, kad nėra pagrindo jį pašalinti iš pirkimo, su pasiūlymu turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimui Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, privalo pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko arba kredito unijos, ar draudimo bendrovės pirmo pareikalavimo, besąlyginę garantiją arba laidavimą. Užtikrinimo dydis – 5 (penki) procentai nuo paslaugų kainos su PVM, nurodytos Sutarties 2.3 papunktyje.
Paslaugų pirkėjui pareikalavus:
- sumokėti 300,00 Eur baudą už laiku tinkamai neparengtą ir laiku nepateiktą suderinimui metodologiją
- sumokėti 0,02 procento dydžio delspinigius nuo nesuteiktų ar netinkamai suteiktų paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, jei Paslaugų teikėjas nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal šią Sutartį dėl savo kaltės. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. Delspinigiai gali būti išskaitomi iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-02-25
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-05-25
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-02-25
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 120 kab., adresu: L. Sapiegos g. 1, Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-01-21

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?