CVPP

Socialinės ir kitos specialios paslaugos. Viešosios sutartys

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

VšĮ Centro poliklinika
125873515
Pylimo g. 3
Vilnius
01117
LT
Asmuo ryšiams: Skirmutė Pašluostienė
Telefonas: +370 52335236
NUTS kodas:  LT01 -  Sostinės regionas
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pylimas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=609051
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Magnetinio rezonanso tomografijos ir skaitmeninės rentgenografijos tyrimų teleradiologijos paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

85121200  -  Gydytojų specialistų paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Magnetinio rezonanso tomografijos ir skaitmeninės rentgenografijos tyrimų teleradiologijos paslaugų pirkimas
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų teleradiologijos aprašymai
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

85121200  -  Gydytojų specialistų paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT01 -  Sostinės regionas
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Viešosios įstaigos Centro poliklinika, Pylimo g. 3, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Magnetinio rezonanso tamografijos 1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo tyrimų vaizdų aprašymas – 10 000 tyrimų.
II.2.7)

Sutarties arba preliminariosios sutarties trukmė

Trukmė mėnesiais: 37
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Skaitmeninės rentgenografijos tyrimų teleradiologijos aprašymai
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

85121200  -  Gydytojų specialistų paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT01 -  Sostinės regionas
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Viešosios įstaigos Centro poliklinika, Pylimo g. 3, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Skaitmeninės rentgenografijos tyrimų teleradiologijos aprašymai:
- būtinoji pagalba ir planiniai tyrimai – 90 000 tyrimų;
- profilaktiniai tyrimai – 3 500 tyrimų.
II.2.7)

Sutarties arba preliminariosios sutarties trukmė

Trukmė mėnesiais: 37
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.4)

Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai

Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas: Kiekvienas pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjo ir subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir nėra pasiūlymą pateikusio tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. EBVPD parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma EBVPD standartinė forma (OL 2016 L 3 p. 16). Norintieji pildyti EBVPD elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma. Kiti atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimas – netesybos. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl Pardavėjo kaltės, arba Pardavėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį, Pardavėjas, Pirkėjui pareikalavus, per 10 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo išsiuntimo turi sumokėti Pirkėjui baudą – 10 (dešimt) proc. nuo maksimalios sutarties vertės.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros forma

Atviras konkursas
IV.1.11)

Pagrindinės sutarties skyrimo procedūros ypatybės

Sutarties skyrimo kriterijai: kainos kriterijaus lyginamasis svoris 70 proc., kokybės kriterijaus lyginamasis svoris 30 proc. (paslaugų suteikimo terminas – 15 proc., tiekėjo darbuotojo patirtis (stažas) – 15 proc.
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas / Paraiškų dėl reiškiamo susidomėjimo priėmimo terminas

Data:  2021-12-28
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiekėjas pirkimo procedūrų metu turi teisę ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ir (arba) sprendimus pateikiant pretenziją. Pretenzija teikiama faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugų teikėją ar kitą tinkamą vežėją laikantis šių terminų: per 10 (dešimt) dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos arba perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų konkurso terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos. Tiekėjas, nesutikęs su komisijos sprendimu arba jei komisija per nustatytą terminą neišnagrinėjo jo pretenzijos, gali pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-11-23

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?