CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
188683671
J. Basanavičiaus g. 5
Vilnius
LT-01118
LT
Asmuo ryšiams: Elmyra Laurinavičienė
Telefonas: +370 60845530
NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.lrkm.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=589636
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

KOKYBINIO KULTŪROS CENTRŲ TYRIMO VIEŠASIS PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79311000  -  Apklausų paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kokybiniu kultūros centrų tyrimu siekiama išsiaiškinti, kaip sprendžiant išvardytuosius kultūros centrų politikos įgyvendinimo uždavinius konkrečiai gali prisidėti valdžios institucijos, savivaldybės, seniūnijos, kultūros centrai, nevyriausybinės organizacijos. Reikalinga atlikti kultūros centrų politiką ir jos įgyvendinimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų poįstatyminių teisės aktų bei kultūros centrų administravime dalyvaujančių institucijų vykdomų funkcijų analizes, taip pat atlikti mažiausiai trijų užsienio šalių atitinkamų kultūros įstaigų (kultūros centrų), teikiančių kultūros paslaugas vietos bendruomenės nariams, veiklos modelių analizę, ją palyginti su Lietuvoje veikiančiu kultūros centrų klasifikavimo modeliu ir pateikti pasiūlymus dėl kultūros centrų teisinio reglamentavimo tobulinimo.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 30000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79311000  -  Apklausų paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Tyrimo tikslas – gauti profesionaliai parengtą kultūros centrų politikos analizę ir siūlymus dėl jos tobulinimo. Visos paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 31 d. Paslaugų teikimo terminas, esant nenumatytoms objektyvioms aplinkybėms (esant apribojimams dėl duomenų gavimo ar dėl nuo perkančiosios organizacijos arba paslaugų teikėjo nepriklausančių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu, dėl kurių neįmanoma suteikti paslaugų iki 2022 m. sausio 31 d.) arba perkančiajai organizacijai pakartotinai pateikus teikėjui raštiškas pastabas dėl tarpinės ar galutinės tyrimo ataskaitų, gali būti pratęstas 1 kartą ne ilgiau kaip iki 2022 m. vasario 28 d.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2022-03-03
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Tuo atveju, jei vadovaujantis Sutarties 1.4 papunkčiu paslaugų teikimo terminas pratęsiamas, Sutarties galiojimas pratęsiamas tomis pačiomis sąlygomis ir tais pačiais terminais kaip ir paslaugų teikimo terminas (pridedant 3 darbo dienas ir 30 kalendorinių dienų prie pratęsto paslaugų teikimo termino).
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės dalyvis ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnį, atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos reikalavimus (pirkimo sąlygų 2 priedas). Tiekėjai gali pakartotinai naudoti EBVPD, kurį jie naudojo ankstesnėje pirkimo procedūroje, jeigu jie patvirtina, kad šiame dokumente esanti informacija yra teisinga.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jei paslaugų teikėjas (toliau - teikėjas) nesuteikia paslaugų sutartyje nurodytais terminais arba suteiktos paslaugos neatitinka sutartyje nustatytų reikalavimų tokiu būdu, kad šių trūkumų neįmanoma ištaisyti sutartyje nustatyta tvarka ir terminu, perkančioji organizacija (toliau - PO) nesumoka teikėjui sutartyje nurodytos kainos ir PO rašytiniu pareikalavimu teikėjas privalo sumokėti PO 5 % (penkių procentų) nuo sutartyje nurodytos kainos dydžio baudą.
PO atsiskaito su teikėju eurais pagal teikėjo pateiktas sąskaitas faktūras.
PO teikėjui sumoka per 30 dienų nuo sutartyje nurodyto paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo „E. sąskaita“ priemonėmis dienos tokiomis dalimis:
1) 70 proc. sutartyje nurodytos sutarties kainos už darbo grupės patvirtintą tarpinę tyrimo ataskaitą;
2) 30 proc. sutartyje nurodytos sutarties kainos už darbo grupės patvirtintą galutinę tyrimo ataskaitą ir galutinį tyrimo rezultatų pristatymą.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-08-09
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-08-09
Vietos laikas:  09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.4.4)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-07-22
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?