CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Joniškio rajono savivaldybės administracija
288712070
Livonijos g. 4
Joniškis
84124
LT
Asmuo ryšiams: Vijoleta Skugarienė
Telefonas: +370 42669162
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.joniskis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=561950
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis (TPVCAP) draudimas ir transporto priemonių KASKO draudimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

66514100  -  Su transportu susijęs draudimas
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo (TPVCAP) draudimo paslaugos ir transporto priemonių KASKO draudimo paslaugos Joniškio rajono savivaldybės administracijai ir Joniškio rajono savivaldybės įmonėms ir įstaigoms.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

66514100  -  Su transportu susijęs draudimas
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Joniškio rajonas.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo (TPVCAP) draudimo paslaugos ir transporto priemonių KASKO draudimo paslaugos Joniškio rajono savivaldybės administracijai ir Joniškio rajono savivaldybės įmonėms ir įstaigoms (toliau kiekvienas atskirai – Draudėjas):
1. Joniškio rajono Žagarės vaikų lopšelis-darželis „Vyšniukas“
2. Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla
3. Joniškio ,,Saulės“ pagrindinė mokykla
4. Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla
5. Žagarės specialioji mokykla
6. Joniškio r. Žagarės gimnazija
7. Joniškio r. Skaistgirio gimnazija
8. Joniškio Mato Slančiausko progimnazija
9. Joniškio „Aušros“ gimnazija
10. Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinė mokykla
11. Joniškio r. Kriukų pagrindinė mokykla
12. Joniškio kultūros centras
13. Žagarės kultūros centras
14. Joniškio istorijos ir kultūros muziejus
15. Joniškio r. sav. Jono Avyžiaus viešoji biblioteka
16. Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
17. Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras
18. Joniškio r. sav. visuomenės sveikatos biuras
19. Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras
20. Joniškio sporto centras
21. Joniškio rajono švietimo centras
22. VšĮ Joniškio ligoninė
23. VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras
24. VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras
25. Joniškio rajono savivaldybės administracija
26. UAB „Joniškio butų ūkis“
27. UAB „Joniškio vandenys“
28. UAB „Joniškio autobusų parkas“
Draudimo polisai turi galioti nuo 2021-04-01 00.00 val. iki 2022-03-31 24.00 val.
Preliminarus TPVCAP draudimu draudžiamų transporto priemonių skaičius – 171 vnt.
Preliminarus KASKO draudimu draudžiamų transporto priemonių skaičius –39 vnt.
Visuose automobiliuose įrengta Transporto kontrolės įranga.
Transporto priemonių draudimas turi galioti su standartine žalia korta.
Draudėjas nekaupė transporto priemonių draudimo nuostolingumo informacijos (įvykių skaičius ir draudimo išmokų suma).
Kiekviena įstaiga/įmonė sudarys atskirą sutartį.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. EBVPD pildomas naudojantis nacionaline EBVPD paslauga. Lietuvoje ši paslauga prieinama adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ (daugiau informacijos Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje adresu http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-ebvpd-formos). Užpildytas bei atsisiųstas EBVPD pateikiamas kartu su pasiūlymu.
Tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (draudimas).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis. Už Sutarties neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą Draudėjas reikalaus iš Draudiko 10 proc. dydžio baudos nuo pradinės Sutarties vertės.
1. Draudėjas KASKO draudimo įmokas moka pagal pateiktas sąskaitas faktūras iš karto už visus metus iki 2021 m. balandžio 15 d. arba lygiomis dalimis kas ketvirtį šiais terminais:
1.1. pirma draudimo įmoka – iki 2021 m. balandžio 15 d.;
1.2. antra draudimo įmoka – iki 2021 m. liepos 15 d.;
1.3. trečia draudimo įmoka – iki 2021 m. spalio 15 d.;
1.4. ketvirta draudimo įmoka – iki 2022 m. sausio 15 d.
2. Draudėjas (TPVCAP) draudimo įmokas moka pagal pateiktą sąskaitą faktūrą iš karto už visus metus iki 2021 m. balandžio 15 d.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-03-01
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-03-01
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Joniškio rajono savivaldybės administracija, Livonijos g. 4, Joniškis
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.
2. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir priimtas sprendimas dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Registracija CVP IS yra nemokama.
2. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas bus vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
3. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant
CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
4. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekėjais.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nuostatos
VI.5)

Paskelbimo data

2021-02-11

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?