CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija
300038598
Kosciu6kos g. 30 , 01100 Vilnius
Vilnius
01100
LT
Asmuo ryšiams: Ilona Šlepikienė
Telefonas: +370 52122662
NUTS kodas:  LT01 -  Sostinės regionas
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilniauspilys.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=574497
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato, Kalnų parko, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo, remonto tvarkybos ir tvarkomieji statybos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete pirmo papilio, vad. Bekešo kalnu (u. k. 30358), Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete, vad. Kreivuoju kalnu, Plikuoju kalnu, Trijų kryžių kalnu (u. k. 30357), Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete antro papilio, vad. Stalo kalnu (u. k. 781), Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete trečio papilio, vad. Gedimino kapo kalnu (u. k. 4514) avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo, remonto tvarkybos darbai.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45454100  -  Restauravimo darbai
71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT01 -  Sostinės regionas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete pirmo papilio, vad. Bekešo kalnu (u. k. 30358), Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete, vad. Kreivuoju kalnu, Plikuoju kalnu, Trijų kryžių kalnu (u. k. 30357), Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete antro papilio, vad. Stalo kalnu (u. k. 781), Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete trečio papilio, vad. Gedimino kapo kalnu (u. k. 4514) avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo, remonto tvarkybos darbai.
Į Darbų apimtį patenka:
(i) Darbų atlikimui reikalingų projektavimo darbų atlikimas, įskaitant aktualios Darbo projekto dalies parengimą;
(ii) Darbų atlikimui reikalingų tyrimų (įskaitant, bet neapsiribojant, archeologinius ir inžinerinius geologinius (geotechninius) žvalgymus ir tyrimus) organizavimas ir atlikimas;
(iii) žemės darbai;
(iv) kitų inžinerinių statinių (kitos paskirties inžineriniai statiniai) ir susisiekimo komunikacijų (vietinės reikšmės kelių), tokių kaip poilsio apžvalgos aikštelių ir atokvėpio aikštelių, apsisukimo aikštelių, pėsčiųjų takų, dekoratyvinės dangos, lauko akmens grindinio, atraminių sienučių, laiptų ir laiptų aikštelių įrengimas;
(v) lietaus nuotekų tinklų įrengimas;
(vi) drenažo tinklų įrengimas;
(vii) mažosios architektūros elementų įrengimas;
(viii) želdynų tvarkymas (kirtimas, šalinimas, genėjimas, retinimas, vejos sodinimas) ir miško / želdynų kirtimo darbai bei šių darbų atlikimui reikalingų dokumentų parengimas, tokių dokumentų suderinimas su atsakingomis institucijomis bei reikiamų sutikimų, suderinimų ir leidimų šių darbų atlikimui gavimas. Vykdant šiuos darbus turi būti siekiama mažinti neinvazinių medžių kirtimą (t.y. siekti sumažinti Darbų vykdymui būtinų neinvazinių medžių iškirtimą);
(ix) Alantos kalno bokštelio tvarkybos ir tvarkomieji statybos darbai;
(x) kiti Techniniame projekte numatyti tvarkybos ir statybos darbai, kurie Techniniame projekte yra priskirti II teritorijai ir yra įtraukti į II teritorijos vykdomų darbų išranką;
(xi) Darbams atlikti reikalingos medžiagos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 16
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
3 mėnesiai
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 05.4.1-APVA-V-016-01-0008

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).
2. Tiekėjams keliami reikalavimai: pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos ir kiti reikalavimai pateikti Specialiųjų pirkimo sąlygų Priede Nr. 3.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

-3 % Kainos su PVM dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimas;
-Avansinio mokėjimo užtikrinimas (jei pagal sutarties sąlygas avansas išmokamas);
-Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo suma: 43 400 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų);
-Statybos rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma: 300 000 EUR (trys šimtai tūkstančių eurų);
-Darbų draudimo suma: Kainai su PVM lygi suma;
-Netesybos už vėlavimo atsiskaityti vieną dieną: 0,02 % (dvi šimtosios procento) nuo vėluojamos sumokėti sumos;
-Netesybos už vėlavimą vykdyti / atlikti Darbus už vieną dieną: 0,02% (dvi šimtosios procento) Kainos;
-Netesybos už Sutarties nutraukimą: 10 % (dešimt procentų) Kainos;
-Netesybos už vėlavimą ištaisyti Darbų trūkumus garantinio laikotarpio metu: 250 EUR (du šimtai penkiasdešimt eurų) už vieną vėlavimo dieną;
Mokėjimo tvarka, įskaitant avansinį, tarpinius ir sulaikymo mokėjimus, aprašyta Sutartyje (Sutarties Specialiųjų sąlygų 2 skyrius).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-05-12
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-05-12
Vietos laikas:  12:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-04-23

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?