CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=567998
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

SGD degalinės techninės priežiūros paslaugų pirkimas
Nuorodos numeris:  537237
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

50500000  -  Siurblių, vožtuvų, čiaupų ir metalinių talpyklų, agregatų ir įrenginių remonto bei priežiūros paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Verkių transporto departamento suslėgtų gamtinių dujų (toliau – SGD) degalinės, esančios adresu Verkių g. 52, Vilniuje, techninės priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos). Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Paslaugų teikimo vieta, perkamų Paslaugų savybės, techniniai ir kiti privalomi reikalavimai, orientaciniai Paslaugų kiekiai ir apimtys, orientaciniai SGD degalinės techninei priežiūrai ir remontui reikalingų detalių ir eksploatacinių medžiagų kiekiai ir jų aprašymai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „SGD degalinės techninės priežiūros paslaugos. Techninė specifikacija“ (toliau – Specifikacija).
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 300000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

50500000  -  Siurblių, vožtuvų, čiaupų ir metalinių talpyklų, agregatų ir įrenginių remonto bei priežiūros paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Verkių g. 52, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Verkių transporto departamento suslėgtų gamtinių dujų (toliau – SGD) degalinės, esančios adresu Verkių g. 52, Vilniuje, techninės priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos). Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Paslaugų teikimo vieta, perkamų Paslaugų savybės, techniniai ir kiti privalomi reikalavimai, orientaciniai Paslaugų kiekiai ir apimtys, orientaciniai SGD degalinės techninei priežiūrai ir remontui reikalingų detalių ir eksploatacinių medžiagų kiekiai ir jų aprašymai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „SGD degalinės techninės priežiūros paslaugos. Techninė specifikacija“ (toliau – Specifikacija). Paslaugų teikimo laikotarpis – 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo laikotarpis rašytiniu sutarties šalių susitarimu gali būti pratęstas 2 kartus, kiekvieną kartą Paslaugų teikimo laikotarpį pratęsiant neilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui. Bendras sutarties Paslaugų teikimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 300000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Paslaugų teikimo laikotarpis (PTL) – 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. PTL rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas 2 kartus, kiekvieną kartą PTL pratęsiant neilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui. Bendras sutarties PTL negali būti ilgesnis nei 36 mėn., o sutarties galiojimo terminas, įvertinant ir numatytą atsiskaitymo pagal sutartį terminą, negali būti ilgesnis nei 38 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Nereikalaujama.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, už Vykdytojo per kalendorinį mėnesį tinkamai suteiktas reikiamas Paslaugas Perkantysis subjektas atsiskaitys per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Vykdytojo PVM sąskaitos faktūros informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis gavimo dienos. PVM sąskaitos faktūros privalo būti teikiamos tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Nepaisant to, kas bus nurodyta mokėjimo pavedimuose, Perkančiajam subjektui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusius įsiskolinimus pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti, jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį, trečiąja eile – palūkanoms apmokėti, jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ta tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarčiai įvykdyti reikalingą veiklą visą Paslaugų teikimo laikotarpį Vykdytojas turi būti apdraudęs nemažesnės nei 100 000 eurų draudimo vertės bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimu.
Jei vykdytojas nesuteiks Paslaugų, arba vėluos suteikti Paslaugas, arba teiks netinkamas Paslaugas ir vėluos ištaisyti PS pretenzijoje nurodytus trūkumus, vykdytojas mokės delspinigius ir privalės kompensuoti PS dėl vykdytojo nesuteiktų Paslaugų patirtus tiesioginius nuostolius, vykdytojui galės būti skiriamos baudos, o už nesuteiktas paslaugas PS Vykdytojui nemokės. Bauda(-os) galės būti išskaičiuota(-os) iš PS vykdytojui už suteiktas Paslaugas mokėtinos sumos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-04-02
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-07-30
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-04-02
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks šiame punkte nurodytą dieną, bet neanksčiau nei nurodytas laikas Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, vykstančiame UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose – posėdžių salėje (200 kab. II aukšte), adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje, arba nuotoliniu būdu.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-03-23

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?