CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
188683671
J. Basanavičiaus g. 5
Vilnius
01118
LT
Asmuo ryšiams: Jurga Stonienė
Telefonas: +370 60845532
Faksas: +370 2623120
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.lrkm.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=570321
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

ŽINIASKLAIDOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO RAŠTINGUMO LYGIO POKYČIO TYRIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79311000  -  Apklausų paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Reprezentatyvus žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo lygio pokyčio tyrimas
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 27000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79311000  -  Apklausų paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pagrindiniai Tyrimo tikslai:
1. nustatyti ir įvertinti gyventojų gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir palyginti su 2017 m. tyrimo rezultatais;
2. nustatyti ir įvertinti gyventojų gebėjimą kritiškai vertinti žiniasklaidos priemonėse pateiktą informaciją ir palyginti su 2017 m. tyrimo ataskaitos rezultatais;
3. nustatyti ir įvertinti, kokius komunikacinius gebėjimus turi gyventojai, ir palyginti su 2017 m. tyrimo ataskaitos rezultatais;
4. ištirti, kaip gyventojai vertina lietuviškose žiniasklaidos priemonėse pateikiamą informaciją ir pačias žiniasklaidos priemones, ir palyginti su 2017 m. tyrimo ataskaitos rezultatais.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 4
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Paslaugų teikimo terminas, esant nenumatytoms objektyvioms aplinkybėms (esant apribojimams dėl duomenų gavimo ar pan.) arba Ministerijai pakartotinai pateikus Paslaugų teikėjui raštiškas pastabas dėl galutinės Tyrimo ataskaitos projekto, gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip 1 mėnesiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą ir deklaruodamas, kad jis ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, atitinka reikalavimus tiekėjams , pateiktų užpildytą aktualų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jei ne dėl Užsakovo kaltės Paslaugų teikėjas nesuteikia paslaugų Sutartyje ir TS nustatytu terminu, Užsakovo rašytiniu pareikalavimu Paslaugų teikėjas privalo sumokėti Užsakovui 5 % (penkių procentų) nuo Sutarties 3.2 papunktyje nurodytos kainos su PVM dydžio baudą.
Jeigu Paslaugų teikėjas trūkumus ištaiso Sutarties 2.4.2 papunktyje nustatyta tvarka, Sutarties Šalys susitaria, kad Paslaugų teikėjui nebus taikomos jokios Sutartimi ar Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytos priemonės dėl įsipareigojimų pažeidimo ar netinkamo vykdymo.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-04-19
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 2  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-04-19
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Užsakovas Paslaugų teikėjui sumoka per 20 dienų nuo paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo „E. sąskaita“ priemonėmis dienos.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-04-02

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?