CVPP

Skelbimas apie projekto konkursą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
188785847
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius
Vilnius
LT-08105
LT
Asmuo ryšiams: Lina Džiužaitė
Telefonas: +370 52717881
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.2)

Bendras pirkimas

Konkursą organizuoja centrinė perkančioji organizacija
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=602232
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

SAUGAUS KOMUNIKAVIMO KANALO APLIKACIJŲ SUKŪRIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72222300  -  Informacijos technologijos paslaugos
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72222300  -  Informacijos technologijos paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Projekto konkurso objektas – saugaus komunikavimo kanalo prototipo sukūrimas, dokumentacija, mokymai (toliau – Projektas). Konkursas yra inovatyvus viešasis pirkimas, atliekamas supaprastinto atviro projekto konkurso būdu, siekiant išsirinkti inovatyvų, rinkoje dar neegzistuojantį produktą, kuris išspręstų greito ir, svarbiausia, saugaus informacijos perdavimo/gavimo bei vieno formato taikymą visoje institucijoje.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Dalyvauti gali tik tam tikros profesijos asmenys: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.2)

Konkurso tipas

Atviras konkursas
IV.1.9)

Projektų vertinimo kriterijai

1. Kūrybinės idėjos (SKK aplikacijos) įgyvendinimo aprašymas, problemos suvokimas, siūlomo sprendinio idėjos originalumas, nuo 0-5 balų;
2. Siūlomo sprendinio atitikimas poreikiams ir problematikai, nuo 0 - 5 balų;
3. Projekto planas ir resursai, nuo 0 - 5 balų;
4. Vartotojo sąsaja, nuo 0 - 5 balų;
5. Siūlomo sprendinio funkcionalumas ir plečiamumo galimybės, nuo 0 - 5 balų.
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-10-29
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti parengti projektai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.3)

Apdovanojimai ir vertinimo komisija

IV.3.1)

Informacija apie prizą (-us)

Bus skiriamas (-i) prizas (-ai): taip
Skiriamo (-ų) prizo (-ų) skaičius ir vertė:  Premijos yra skiriamos pirmąją, antrąją ir trečiąją vietą projektų eilėje užėmusiems dalyviams. Pirmąją vietą projektų eilėje užėmusiam dalyviui skiriama 7.600,00 eurų premija, antrąją vietą projektų eilėje užėmusiam dalyviui skiriama 6.600,00 eurų premija, trečiąją vietą projektų eilėje užėmusiam dalyviui skiriama 5.600,00 eurų premija.
IV.3.2)

Išsami informacija apie mokėjimus visiems dalyviams

Su Tiekėju už laiku patiektas kokybiškas ir Sutarties reikalavimus atitinkančias Paslaugas atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo galutinio Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos.
Nesuteikus paslaugų arba jų dalies iki 2021 m. gruodžio 1 d., Tiekėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikti sąskaitą-faktūrą avansiniam mokėjimui – 100 proc. nuo nepateiktų Paslaugų kainos ir tinkamą išankstinio mokėjimo (avanso) grąžinimo garantiją visam avanso dydžiui, galiojančią iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
IV.3.3)

Paskesnės sutartys

Pasibaigus konkursui bus sudaryta viešojo paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų:  taip
IV.3.4)

Vertinimo komisijos sprendimas

Vertinimo komisijos sprendimas yra privalomas perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui:  taip

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Iš pateiktų projektų bus atrinktas 1 (vienas) geriausias projekto sukūrimo sprendimas. Priėmus sprendimą dėl laimėjusio projekto, laimėtoju pripažintas tiekėjas bus kviečiamas į atskirą procedūrą – neskelbiamas derybas dėl galimybės sudaryti pagrindinę sutartį su Perkančiąja organizacija.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-10-13
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?