CVPP

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Prekės

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
304740061
Šv. Ignoto g. 6
01144  Vilnius
LT
Kam: Rasa Vyšniauskienė
Telefonas: +370 52785045
El. paštas: rasa.vysniauskiene@kam.lt
I.2)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)

Pagrindinė veikla

 • Gynyba
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Sutarčiai suteiktas pavadinimas:

CBRN INDIVIDUALIOSIOS APSAUGOS PRIEMONĖS (avalynė, pirštinės)

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Prekės
  Pirkimas
  Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

  Vilnius

  NUTS kodas
  LIETUVA
  II.1.4)

  Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

  Maksimalus planuojamas įsigyti prekių kiekis:

  1 pirkimo dalis – iki 6783 apsauginės avalynės nuo branduolinio, biologinio ir cheminio ginklo priemonių porų;

  2 pirkimo dalis – iki 6778 apsauginių pirštinių nuo branduolinio, biologinio ir cheminio ginklo priemonių porų.

  Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto prekių kiekio, tačiau įsipareigoja nupirkti šį minimalų prekių kiekį:

  1 pirkimo dalis – 4000 apsauginės avalynės nuo branduolinio, biologinio ir cheminio ginklo priemonių porų;

  2 pirkimo dalis – 4000 apsauginių pirštinių nuo branduolinio, biologinio ir cheminio ginklo priemonių porų.

  II.1.5)

  Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

  Pagrindinis žodynas
  18830000   Apsauginė avalynė
  Papildomas žodynas
  18424000   Pirštinės
  II.2)

  Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė

  II.2.1)

  Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė

  Vertė: 758127.65 EUR
  Su PVM. PVM tarifas (%) 21

  IV dalis: Procedūra

  IV.1)

  Procedūros tipas

  IV.1.1)

  Procedūros tipas

  Ribota procedūra
  IV.2)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  IV.2.1)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  Mažiausia kaina
  IV.2.2)

  Informacija apie elektroninį aukcioną

  Surengtas elektroninis aukcionas:  ne
  IV.3)

  Administracinė informacija

  IV.3.2)

  Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

  Skelbimas apie pirkimą
  Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 227-558292  of 2019-11-22
  IV.3.2)

  Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

  2019-615774

  V dalis: Sutarties sudarymas

  Sutartis Nr: 1 Pirkimo dalis Nr.: 1 - Pirkimo dalies pavadinimas:

  Apsauginė avalynė nuo branduolinio, biologinio ir cheminio ginklo priemonių

  V.1)

  Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:

  2020-04-28
  V.2)

  Informacija apie pasiūlymus

  Gautų pasiūlymų skaičius: 5
  Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 5
  V.3)

  Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

  UAB Saugos gidas
  302603046
  Savanorių pr. 176C
  Vilnius
  LT
  Interneto adresas:
  V.4)

  Informacija apie sutarties vertę

  Bendra galutinė sutarties vertė:
  Vertė: 471079.35 EUR
  Su PVM. PVM tarifas (%) 21
  V.5)

  Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

  Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: ne
  Sutartis Nr: 2 Pirkimo dalis Nr.: 2 - Pirkimo dalies pavadinimas:

  Apsauginės pirštinės nuo branduolinio, biologinio ir cheminio ginklo priemonių

  V.1)

  Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:

  2020-03-19
  V.2)

  Informacija apie pasiūlymus

  Gautų pasiūlymų skaičius: 4
  Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 4
  V.3)

  Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

  UAB Progear LT
  304408098
  Vilkpėdės g. 22
  Vilnius
  LT
  Interneto adresas:
  V.4)

  Informacija apie sutarties vertę

  Bendra galutinė sutarties vertė:
  Vertė: 287048.30 EUR
  Su PVM. PVM tarifas (%) 21
  V.5)

  Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

  Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: ne

  VI dalis: Papildoma informacija

  VI.1)

  Informacija apie Europos Sąjungos fondus

  Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
  VI.2)

  Papildoma informacija:

  Tikslinama skelbimo apie sutarties skyrimą informacija skelbime TED. Nr. 2020/S 107-260520 2020-06-04

  VI.3)

  Skundų pateikimo procedūra

  VI.3.1)

  Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

   

  Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

  VI.3.2)

  Skundų pateikimas

  Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us):

  Ginčai tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų nagrinėjami Įstatymo IV skyriuje

  nustatyta tvarka.

  Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Įstatymo reikalavimų ir

  tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties

  sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios

  organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma

  ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

  Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai paštu arba per kurjerį,

  elektroninėmis priemonėmis – el. paštu, CVP IS priemonėmis, ar faksu per 10

  dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie jos priimtą sprendimą

  išsiuntimo tiekėjams dienos.

  Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki

  pirkimo sutarties sudarymo.

  VI.3.3)

  Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apir skundų pateikimą

  VI.4)

  Šio skelbimo išsiuntimo data:

  2021-11-05

  Priimti kvietimą

  Ar tikrai norite priimti kvietimą?