CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Vilniaus al. 18, Druskininkai
Druskininkai
66119
LT
Asmuo ryšiams: Jolanta Kavaliauskienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +370 31353763
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=565667
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Druskininkų savivaldybėje paslauga
Nuorodos numeris:  535090
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

60112000  -  Viešojo kelių transporto paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamų paslaugų apibūdinimas ir savybės:
Keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Druskininkų savivaldybėje paslauga, apima keleivių vežimą bet kokio kuro autobusais iki kol keleivių vežimo paslaugos teikėjas (toliau – Paslaugos teikėjas) įsigis elektrinius autobusus ir įkrovimo stoteles, o įsigijus elektrinius autobusus ir įrengus įkrovimo stoteles – elektriniais autobusais.
Keleivių vežimo paslauga teikiama naudojant Perkančiosios organizacijos Paslaugos teikėjui perduotas visuomeninio transporto elektroninių bilietų pardavimo keleiviams ir keleivių informavimo elektronines sistemas arba Paslaugos teikėjo turimą bet ne prastesnę nei Perkančiosios organizacijos turima elektroninė sistema.
Pirkimo objektui keliami reikalavimai nurodyti Pirkimo dokumentų 2 priede „Techninė specifikacija“.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

60112000  -  Viešojo kelių transporto paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Druskininkų savivaldybė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Paslaugos teikėjas paslaugas teikia šiais etapais:
1. Ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos Paslaugos teikėjas paslaugą gali teikti bet kokio kuro tipo autobusais. Autobusai turi būti pristatyti ir paruošti paslaugos teikimui ne vėliau kaip iki sutarties įsigaliojimo dienos. Minėtu laikotarpiu visus maršrutus turi aptarnauti 9 vnt. M2CE ir 8 vnt. M3CE klasės, žemagrindžiai ar su žemagrinde dalimi tarp ašių (pusiau žemagrindžiai) miesto tipo autobusai. Paslaugos teikimui, visiems maršrutams aptarnauti turi būti naudojama ne mažiau kaip 17 autobusų. Reikalavimai autobusams nurodyti pirkimo dokumentų 2 priede „Techninė specifikacija“ (Techninės specifikacijos 5 priedas) (toliau – I paslaugos teikimo etapas).
I paslaugos teikimo etapui Paslaugos teikėjui bus perduota Druskininkų savivaldybei nuosavybės teise priklausanti visuomeninio transporto elektroninių bilietų pardavimo keleiviams ir keleivių informavimo elektroninės sistemos (toliau – elektroninė sistema) bei viešojo transporto infrastruktūra. Išsamus perduodamos elektroninės sistemos ir viešojo transporto infrastruktūros sąrašas nurodytas Pirkimo dokumentų 2 priede „Techninė specifikacija“ IV skyriuje. Paslaugos teikėjas gali naudoti savo elektroninę sistemą, jei jos funkcionalumas ne prastesnis nei Perkančiosios organizacijos turimos elektroninės sistemos.
2. ne vėliau kaip po 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos Paslaugos teikėjas paslaugas turi teikti elektra varomais autobusais. Elektra varomi autobusai turi būti pristatyti ir paruošti paslaugos teikimui ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Visus maršrutus turi aptarnauti nauji, neeksploatuoti, elektra varomi, M3CE klasės, žemagrindžiai ar su žemagrinde dalimi tarp ašių (pusiau žemagrindžiai) miesto tipo autobusai. Nustatomas bendras maršrutams aptarnauti autobusų skaičius - 17 (septyniolika) elektrinių autobusų (toliau – II paslaugos teikimo etapas).
3. Paslaugos teikėjas ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos turės įsigyti ir įrengti įkrovimo stoteles, pritaikytas pakrauti visus keleivių vežimo paslaugai teikti naudojamus elektrinius autobusus. Reikalavimai įkrovimo stotelėms nurodyti Pirkimo dokumentų 2 priede „Techninė specifikacija“ (Techninės specifikacijos 15.1 ir 15.2 papunkčiuose).
4. preliminari I paslaugos etapo (12 mėnesių rida) yra 950 000 km. (be nulinės ridos).
5. preliminari II paslaugos etapo (9 metų rida) yra 8 550 000 km. (be nulinės ridos).
6. Paslaugos teikėjui už nulinę ridą nėra mokama.
7. Perkančioji organizacija paslaugų teikimo laikotarpiu, atsižvelgdama į realius keleivių pervežimo poreikius, gali keisti maršrutų tvarkaraščius ir (arba) keisti (didinti arba mažinti) konkretaus maršruto ilgį. Paslaugų kiekiai (kilometrų kiekiai) gali kisti 20 % (didėti arba mažėti) nuo nurodytos kiekvienos paslaugos etapo apimties. Perkančioji organizacija gali keisti paslaugų kiekius neatsižvelgdamas į nustatytą 20 % ribą dėl nuo nei vienos iš Sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių.
8. Sutarties vykdymo metu įsigyjami kiekiai, taip pat sutarties kaina, kuri turės būti sumokėta Paslaugos tiekėjui, priklausys nuo faktinių kiekių, t. y. įsigyjami kiekiai negali viršyti 11 400 000 km. (9 500 000 km + 20 proc.), o išpirkti mažesnį kiekį, tačiau ne mažiau nei nustatyta apatinė riba 7 600 000 km. (9 500 000 km - 20 proc. ir daugiau 7 punkte nustatytais atvejais), Užsakovas gali.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 121
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

1. Sutartis sudaroma 10 metų laikotarpiui. Laikotarpis nustatytas vadovaujantis VPĮ 86 str. 5 d. 4 ir 11 p. ir 2007-10-23 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 4 str. 3 ir 4 d.
2. Visi 4 Sutarties skyriuje nustatyta tvarka patvirtinti mokėjimai atliekami per 30 k. d. nuo Sąskaitų pateikimo dienos.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus, kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.
Perkančioji organizacija pirmiausia įvertins pasiūlymus, po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Paslaugos teikėjas per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą (kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimą yra sumokėta) (toliau – Sutarties užtikrinimas), arba perveda Sutarties užtikrinimo sumą į Užsakovo (Druskininkų savivaldybės administracijos) banko sąskaitą Nr. LT057300010002225631, esančią AB „Swedbank“. Sutarties užtikrinimo vertė - 100 000 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų). Jei Paslaugos teikėjas nepateikia Sutarties užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Paslaugos teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 073-172805
IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-04-12
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-07-10
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-04-12
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Druskininkų savivaldybės administracija, Vasario 16-osiosg. 7, LT-66118 Druskininkai.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  taip
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1.Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).
2. Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT
Telefonas: +370 37490941
Faksas: +370 37324164
Interneto adresas: https://kat.teismas.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyrius
VI.5)

Paskelbimo data

2021-03-09

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?