CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=579058
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Transporto priemonių automatinės plovyklos pirkimas
Nuorodos numeris:  547524
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

42995000  -  Įvairios valymo mašinos
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – transporto priemonių automatinė plovykla (Prekė), jos pristatymas, sumontavimas ir perdavimas Perkančiajam subjektui, Prekės techninė priežiūra ir aptarnavimas (Priežiūra). Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamos Prekės savybės, techniniai ir kiti privalomi reikalavimai, Prekės pristatymo sąlygos ir terminai, Priežiūros reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ (Specifikacija). Prekės pristatymo laikotarpis – 120 k. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekės pristatymo laikotarpiu tiekėjas turi Prekę pristatyti ir sumontuoti, paleisti, suderinti ir išbandyti, paruošti darbui ir perduoti PS, taip pat atlikti Specifikacijoje numatytus kitus darbus. Prekės pristatymo laikotarpis baigiasi praėjus 120 k. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos arba kai Prekės pristatymo laikotarpiu tiekėjas pristato Prekę. Prekės pristatymo laikotarpio pratęsimas nenumatytas.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 140000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

42995000  -  Įvairios valymo mašinos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – transporto priemonių automatinė plovykla (toliau – Prekė), jos pristatymas, sumontavimas ir perdavimas Perkančiajam subjektui, Prekės techninė priežiūra ir aptarnavimas (toliau – Priežiūra). Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamos Prekės savybės, techniniai ir kiti privalomi reikalavimai, Prekės pristatymo sąlygos ir terminai, Priežiūros reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – Specifikacija). Prekės pristatymo laikotarpis – 120 (šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, šios dienos neskaičiuojant. Prekės pristatymo laikotarpiu tiekėjas turi Prekę pristatyti ir sumontuoti, paleisti, suderinti ir išbandyti, paruošti darbui ir perduoti Perkančiajam subjektui, taip pat atlikti Specifikacijoje numatytus kitus darbus (toliau pristatymas ir sumontavimas, paleidimas, suderinimas, išbandymas, paruošimas darbui ir perdavimas Perkančiajam subjektui bei Specifikacijoje numatytų kitų darbų atlikimas kartu – pristatymas). Prekės pristatymo laikotarpis baigiasi praėjus 120 (šimtui dvidešimčiai) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos arba kai Prekės pristatymo laikotarpiu tiekėjas pristato Prekę. Prekės pristatymo laikotarpio pratęsimas nenumatytas. Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, už tiekėjo pristatytą ir perduotą Prekę bei už atliktą Prekės Priežiūrą Perkantysis subjektas atsiskaitys mokėjimo pavedimais į tiekėjo nurodytą sąskaitą banke per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo tiekėjo sąskaitų faktūrų gavimo dienos. Sąskaitos faktūros už pristatytą ir perduotą Prekę bei Prekės Priežiūrą privalės būti pateiktos informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Prekei tiekėjo suteiktas papildomas garantijos terminas  /  Lyginamasis svoris:  2
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  98
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 140000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 42
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Nereikalaujama.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, už tiekėjo pristatytą ir perduotą Prekę bei už atliktą Prekės Priežiūrą Perkantysis subjektas atsiskaitys mokėjimo pavedimais į tiekėjo nurodytą sąskaitą banke per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo tiekėjo sąskaitų faktūrų gavimo dienos. Sąskaitos faktūros už pristatytą ir perduotą Prekę bei Prekės Priežiūrą privalės būti pateiktos informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Nepaisant to, kas bus nurodyta mokėjimo pavedimuose, Perkančiajam subjektui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusius įsiskolinimus pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti, jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį, trečiąja eile – palūkanoms apmokėti, jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ta tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas, per nurodytą terminą nepristatęs Prekės, nuo kitos dienos moka 0,2% Prekės kainos be PVM dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet nedaugiau 6,0%. Tiekėjas delspinigius moka nepriklausomai nuo jam skirtų baudų ar taikomų netesybų. Jei Tiekėjas vėluos pristatyti Prekę, Tiekėjas kompensuos PS dėl to patirtus tiesioginius nuostolius. Tiekėjui netinkamai atliekant Prekės priežiūrą, PS turi teisę pateikti pretenziją. Trūkumus Tiekėjas privalės ištaisyti neilgiau nei per Šalių sutartą terminą. Jei Tiekėjas per šį terminą nepradės teikti Prekės priežiūros tinkamai: 1. Tiekėjas privalės kompensuoti PS dėl to patirtus tiesioginius nuostolius; 2. Tiekėjui galės būti skiriama 100 Eur bauda, jei Tiekėjas trūkumų neištaisys per 5 d.d. pasibaigus terminui; 3. Tiekėjui galės būti skiriama dar viena 300 Eur bauda, jei Tiekėjas trūkumų neištaisys per 10 d.d. pasibaigus terminui. Delspinigiai, baudos ir netesybos galės būti išskaičiuotos iš PS Tiekėjui mokėtinų sumų.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-06-03
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-09-30
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-06-03
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks šiame punkte nurodytą dieną, bet neanksčiau nei nurodytas laikas Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, vykstančiame UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose – posėdžių salėje (200 kab. II aukšte), adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje, arba nuotoliniu būdu.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-05-19
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?